• გის ექსპერტის ვაკანსია

    ა (ა)იპ „საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები – საქართველო“ აცხადებს კონკურს გეოინფორმაციული სისტემის სპეციალისტზე, პროექტის „დავასუფთაოთ საქართველო (ფაზა III) ფარგლებში.  … გააგრძელე კითხვა

Placeholder

სამოქალაქო ორგანიზაციების თანამშრომლობა მთავრობასთან და სხვა დაინტერესებულ მხარებთან ეროვნულად მისაღები კლიმატის ცვლილების შერბილების ქმედებებზე (NAMA), სოფლად მდგრადი ენერგიის განვითარებისთვის“

პროექტი: „სამოქალაქო ორგანიზაციების თანამშრომლობა მთავრობასთან და სხვა დაინტერესებულ მხრეებთან ეროვნულად მისაღები კლიმატის ცვლილების შერბილების ქმედებებზე – NAMA, სოფლად მდგრადი ენერგიის განვითარება“.  დონორი ორგანიზაცია: ევროკავშირი … გააგრძელე კითხვა

Placeholder

საქართველოში აღდგენადი ენერგიების ეფექტურად გამოყენებასა და ენერგო–ეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვაზე ხელშეწყობა

პროექტი: საქართველოში აღდგენადი ენერგიების ეფექტურად გამოყენებასა და ენერგო–ეფექტური  ტექნოლოგიების დანერგვაზე ხელშეწყობა დონორი ორგანიზაცია: ებერტის ფონდის წარმომადგენლობა საქართველოში განხორციელების დრო: 2012 წელი პროექტის მიზანი: … გააგრძელე კითხვა

Placeholder

ადგილობრივი პოტენციალის შექმნა სოფლად მდგრადი განვითარებისათვის

პროექტის სახელი: ადგილობრივი პოტენციალის შექმნა სოფლად მდგრადი განვითარებისათვის დონორი ორგანიზაცია:  ევროკავშირი განხორციელების დრო: 1/02/2010 – 1/07/2011 პარტნიორები: WECF – ევროპის ქალები საერთო მომავლისათვის; საქართველოს … გააგრძელე კითხვა

Placeholder

გარემო და უსაფრთხოება სამხრეთ კავკასიაში: ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვა – წყლის რესურსებზე ფოკუსირებით

პროექტის სათაური: „გარემო და უსაფრთხოება სამხრეთ კავკასიაში: ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვა – წყლის რესურსებზე ფოკუსირებით“ დონორები: შვეიცარიის ფედერალური საგარეო საქმეთა დეპარტამენტი, ბერნის უნივერსიატეტის … გააგრძელე კითხვა

Placeholder

საქართველოში “კლიმატის კვირეული 2009” ორგანიზება

პროექტი: საქართველოში “კლიმატის კვირეული 2009” ორგანიზება. დონორი ორგანიზაციები:  საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა; გერმანიის გარემოს დაცვის, ბუნებრივი კონსევაციისა და ატომური უსაფრთხოების ფედერალური სამინისტრო; პარტნიორი ორგანიზაციები:ევროპელი … გააგრძელე კითხვა

Placeholder

საქართველოს სოფლის რეგიონებში ახალი, მდგრადი მეთოდების დანერგვა

პროექტი: საქართველოს სოფლის რეგიონებში ახალი, მდგრადი მეთოდების დანერგვა: სანიტარულ-პროფილაქტიკური პრობლემების გადაჭრის, უსაფრთხო სასმელი წყლისა და ალტერნატიული ენერგიის წყაროების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე ხელშეწყობის მიზნით. … გააგრძელე კითხვა

გადასვლა ზემოთ