ალტერნატივები მდგრადი ევროპისათვის

პროექტი: ალტერნატივები მდგრადი ევროპისათვის.

დონორი ორგანიზაცია: „ევროპის დედამიწის მეგობრების ( FoE Europe) კოორდინაციით, შოტლანდიის დედამიწის მეგობრების ხელმძღვანელობით.

განხორციელების დრო: 1997 წელი

პროექტის მიზანი: ენერგორესურსების  მდგრადი მოხმარების ლობირება.

პროექტის ამოცანები:

  • ენერგეტიკული პოლიტიკით გამოწვეული სხვადასხვა გარემოსდაცვითი პრობლემების გაშუქება;
  • მდგრადი ენერგეტიკული პოლიტიკის დანერგვის წინააღმდეგ მიმართული პოლიტიკური და სოციალური წინააღმდეგობების დასაძლევი გზების დასახვა;
  • ენერგომოხმარების რეალური ალტერნატივების შემუშავება და ამ ალტერნატივების ლობირება.
განხორციელებული საქმიანობები და შედეგები:
  • განხორციელდა კვლევები
  • მოეწყო შეხვედრები და სემინარები
  • ჩატარდა შემაჯამებელი მოხსენება –  “ნაბიჯები მდგრადობისაკენ ენერგეტიკაში“

კომენტარის დატოვება

Your email address will not be published.

*