წყლის დაზოგვის კამპანია სამხრეთ ოსეთში “წარსულიდან მომავალში”

პროექტი: წყლის დაზოგვის კამპანია სამხრეთ ოსეთში “წარსულიდან მომავალში”.
განხორციელების დრო: 1999 წელი.
დონორი ორგანიზაცია: Hilfswerk Austria.
პროექტის მიზნები და ამოცანები:
 • “სამხრეთ ოსეთში” ადგილობრივი საზოგადოების გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლება;
 • ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციის გაძლიერება სათემო ორგანიზაციების ჩამოყალიბების მიზნით;
 • “სამხრეთ ოსეთში” ადგილობრივი საზოგადოების გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლება;
 • საზოგადოების სხვადასხვა სექტორს შორის თანამშრომლობის გაზრდა;
 • ადგილობრივი არასამთავრობო და სამთავრობო სექტორის ცნობიერების ამაღლება წყლის დაზოგვის საკითხებზე;
 • სასმელი წყლის დაცვის იდეის პოპულარიზაცია ადგილობრივ მოსახლეობაში;
 • გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობა დაწყებით სკოლებში_ ეკოგაკვეთილების ციკლის მოწყობა.
განხორციელებული ღონისძიებები და შედეგები:
 • მომზადდა და დაიბეჭდა ლიფლეტი, პლაკატი და გაზეთი ქართულ და რუსულ ენებზე;
 • მომზადდა საინფორმაციო პაკეტი ადგილობრივი ხელისუფლებისათვის სასმელი წყლის დაზოგვის პრობლემებთან დაკავშირებით;
 • მოეწყო შეხვედრა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან;
 • ჩატარდა სემინარი ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანზაციების მონაწილეობით;
 • მოეწყო სემინარი ადგილობრივი პედაგოგებისათვის გარემოსდაცვითი განათლების მეთოდებთან დაკავშირებით დევზით”მომავლის ხედვა”;
 • ჩატარდა ეკოგაკვეთილები ადგილობრივ სკოლებში;
 • მოეწყო შეხვედრები ადგილობრივ მოსახლეობასთან, გავრცელდა საინფორმაციო ლიფლეტები, პლაკატები და გაზეთი.

კომენტარის დატოვება

Your email address will not be published.

*