სიმძლავრეების შექმნა და სტრატეგიის განვითარება საქართველოსთვის და ევროგაერთიანების გლობალური როლი მდგრადი განვითარების პროცესში.


სიმძლავრეების შექმნა და სტრატეგიის განვითარება საქართველოსათვის და ევროგაერთიანების გლობალური როლი მდგრადი განვითარების პროცესშიპროექტი:
სიმძლავრეების შექმნა და სტრატეგიის განვითარება საქართველოსთვის და ევროგაერთიანების გლობალური როლი მდგრადი განვითარების პროცესში.
დონორი ორგანიზაცია:  ბრიტანეთის საელჩო საქართველოში; ჰოლანდიის საელჩო საქართველოში; ევრაზიის ფონდი.
განხორციელების დრო: 2006
პროექტის მიზანი და ამოცანები:
  • საქართველოს, კავკასიის, აღმოსავლეთი და დასავლეთი ევროპისა და ცენტრალური აზიის არასამთავრობო ორგანიზაციების მოსამზადებელი, სტრატეგიული შეხვედრის მოწყობა გაეროს მდგრადი განვითარების კომისიის მე-14 სესიის წინ;
  • დიალოგი გაეროს მდგრადი განვითარების კომისიის მე-14 სესიის არჩეულ თავმჯდომარესთან, საქართველოს ფინანსთა მინისტრ ალექსი ალექსიშვილთან.
კონფერენციის მომზადებაში მონაწილეობა მიიღეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა:
პროექტის საქმიანობები და შედეგები: 
გაიმართა 3 დღიანი საერთაშორისო კონფერენცია: “შესაძლებლობათა გაძლიერება და სტრატეგიის განვითარება საქართველოსთვის, ევროკავშირის წამყვანი როლი გლობალური მდგრადი განვითარების პროცესში”;
კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღო საქართველოს, კავკასიის, ცენტრალური აზიის, ბალტიისპირეთის, რუსეთის, უკრაინის, მოლდოვასა და დასავლეთ ევროპის არასამთავრობო ორგანიზაციათა 55 წარმომადგენელმა და ექსპერტმა; საქართველოში აკრედიტებული საელჩოების, საქართველოს მთავრობისა და პარლემენტის წარმომადგენლებმა.
გაიმართა არასამთავრობო ორგანიზაციათა ორ დღიანი სამუშაო შეხვედრა, სადაც გაკეთდა თემატური მოხსენებები:
• ენერგეტიკა მდგრადი განვითარებისათვის;
• სამრეწველო (ინდუსტრიული) განვითარება;
• ატმოსფეროს დაბინძურება;
• კლიმატის ცვლილებები;
• გენდერი და ენერგეტიკა.
სამუშაო ჯგუფებში მომზადდა თემატური რეკომენდაციები და “თბილისის დეკლარაცია” მგკ –14 სესიის არჩეულ თავმჯდომარესთან წარსადგენად.
გაიმართა არსამთავრობო და სამთავრობო ორგანიზაციათა გაერათიანებული შეხვედრა, სადაც წარდგენილ იქნა თემატური მოხსენებები და “თბილისის დეკლარაცია “;
კონფერენციაზე წარდგენილი მოხსენებების საფუძველზე მომზადდა და დაიბეჭდა პუბლიკაცია;
შეიქმნა ქსელი: CSD-NGO Network for the countries in Transition;
კონფერენციის თემატიკამ  დიდი ინტერესი გამოიწვია ადგილობრივ მედიაში, კონფრენციის შესახებ გაკეთდა რეპორტაჟები, მასალები და ინტერვიუები გადაიცა თბილისში მოქმედი ყველა ტელევიზიითა და სხვადასხვა რადიოკომპანიებით, დაიბეჭდა საგაზეთო სტატიები.

კომენტარის დატოვება

Your email address will not be published.

*