“კომპოსტირების მეთოდის დანერგვა ქ.თბილისის პარკებში ნარჩენების მდგრადი მართვის ხელშეწყობის მიზნით”

განხორციელებული/მდგრადი განვითარება, განათლება მდგრადი განვითარებისათვის და ეკოგანათლება/ნარჩენების მართვა/პროექტები
პროექტი: კომპოსტირების მეთოდის დანერგვა ქ.თბილისის პარკებში ნარჩენების მდგრადი მართვის ხელშეწყობის მიზნით”.
დონორი ორგანიზაციები: საქართველოში ნიდერლანდების საელჩოს  MATRA-ს პროგარმა.
 განხორციელების დრო: 2008-2009.
პროექტის მიზანი: პროექტი ითვალისწინებს ნარჩენების მდგრადი მართვის ხეშეწყობას ქ.თბილისის პარკებში კომპოსტირების დანერგვის საშუალებით.
პროექტის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისის 5 დასვენებისა და გართობის პარკი.
პროექტის შედეგები: 
  1. დაიდგა 15 ხის კონსტრუქციის კომპოსტერი;
  2. პარკების ადმინისტრაციას გადაეცათ ფოთლების და ხის ტოტების დასაქუცმაცებელი ხელსაწყოები და დანადგარები;
  3. ადმინისტრაციასა და პერსონალს ჩაუტარდათ სემინარები კომპოსტირების საკითხებთან დაკავშირებით;
  1. მომზადდა და გავრცელდა პლაკატი, კალენდარი და ლიფლეტი კომპოსტირების საკითხებთან დაკავშირებით;
  2. გამოიცა სახელმძღვანელო “კომპოსტირება საოჯახო პირობებში“;
  3. გამოიცა ნარჩენების პრობლემისადმი მიძღვნილი ბიულეტენი“ გარემო და საზოგადოება“;
  4. სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებებით გავრცელდა ინფორმაცია როგორც პროექტის, ასევე ზოგადად კომპოსტირების მეთოდის შესახებ.
  5.  

კომენტარის დატოვება

Your email address will not be published.

*