საქართველოს სოფლის რეგიონებში ახალი, მდგრადი მეთოდების დანერგვა

განხორციელებული/მდგრადი განვითარება, განათლება მდგრადი განვითარებისათვის და ეკოგანათლება/მდგრადი ენერგეტიკა/პროექტები
პროექტი: საქართველოს სოფლის რეგიონებში ახალი, მდგრადი მეთოდების დანერგვა: სანიტარულ-პროფილაქტიკური პრობლემების გადაჭრის, უსაფრთხო სასმელი წყლისა და ალტერნატიული ენერგიის წყაროების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე ხელშეწყობის მიზნით.
დონორი ორგანიზაციები: ნიდერლანდების საგარეო საქმეთა სამინისტრო; “ევროპელი ქალები საერთო მომავლისათვის”- WECF-ის მხარდაჭერით.
განხორციელების დრო: 2008-2010
პროექტის განხორციელების ადგილი:
სამეგრელოს რეგიონი:  აბაშის რაიონი სოფ. სეფიეთი; სენაკის რაიონი: სოფ. თეკლათი და ნოსირი;
იმერეთის რეგიონი:  ხონის რაიონი სოფ. მათხოჯი.
პროექტის მიზანი:
ადგილობრივი შეჭირვებული მოსახლეობის, კერძო სექტორის, ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების, მმართველი ორგანოებისა და სხვა ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაძლიერება.
 პროექტის შედეგები:
სამიზნე სოფლებში:
 • 18 ოჯახისთვის აშენდა მშრალი ტიპის ეკო-ტუალეტები;
 • 18 ოჯახისათვის დამონტაჟდა მზის ენერგიით წყლის გათბობის მარტივი მოწყობილობები;
 • 18 ოჯახისათვის გაკეთდა მოხმარებული წყლის, ნიადაგის მარტივი ტიპის ფილტრები;
 • 11 ოჯახისათვის აგებულ იქნა ინდივიდუალური მოხმარების ჭები;
 • მათხოჯის დედათა მონასტერში აშენდა 10 მ3 ტევადობის ბიოგაზის დანადგარი, დამონტაჟდა 100 ლ-იანი მზის კოლექტორი და აშენდა 2 მშრალი ტიპის ეკო- ტუალეტი;
 • მომზადდა და დაიბეჭდა 2 საგაზეთო სტატია;
 • მომზადდა და გადაიცა 1 რადიო და II სატელევიზიო გადაცემა;
 • გამოიცა ბიულეტენი “გარემო და საზოგადოება” და სახელმძღვანელოები:
 1.  “ბიოგაზის დანადგარის აშენება და ექსპლუატაცია”;
 2. “მზის ენერგიით წყლის გათბობის მარტივი მოწყობილობები”;
 3.  “ინდივიდუალური ჭების მოხმარების ჰიგიენური წესები”.

კომენტარის დატოვება

Your email address will not be published.

*