საქართველოში “კლიმატის კვირეული 2009” ორგანიზება

Uncategorized/განხორციელებული/მდგრადი განვითარება, განათლება მდგრადი განვითარებისათვის და ეკოგანათლება/პროექტები
პროექტი: საქართველოში “კლიმატის კვირეული 2009” ორგანიზება.
დონორი ორგანიზაციები:  საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა; გერმანიის გარემოს დაცვის, ბუნებრივი კონსევაციისა და ატომური უსაფრთხოების ფედერალური სამინისტრო;
პარტნიორი ორგანიზაციები:ევროპელი ქალები საერთო მომავლისათვის – WECF-თან თანამშრომლობით.
შედეგი: ჩატარდა კონფერენცია”სამხრეთ კავკასიის არსამთავრობო ორგანიზაციათა შესაძლებლობების გაძლიერება და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება კლიმატის ცვლილებებით გამოწვეული შედეგების და მისი  შემარბილებელი ღონისძიებების შესახებ”.

კომენტარის დატოვება

Your email address will not be published.

*