Author

izea

izea has 20 articles published.

მოთხოვნა ინტერესის გამოსახატად

    პროექტის სახელწოდება: „არასამთავრობო/სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერებით მათი

ჩართულობის უზრუნველყოფა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ადგილობრივ და ეროვნულ დონეებზე“

პროექტის ნომერი: ENI/2017/393903

საგანი: საზოგადოებასთან ურთიერთობის ექსპერტი  ერთი ან ორი

 1. ინფორმაცია

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობების გაძლიერება მნიშვნელოვან როლს თამაშობს საზოგადოების ინკლუზიურ და მდგრად განვითარებაში. პროექტი მიზნად ისახავს გააძლიეროს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები საქართველოს 4 მხარეში (მცხეთა–მთიანეთი; იმერეთი; რაჭა–ლეჩხუმი და სამცხე–ჯავახეთი), გაზარდოს საზოგადოების ცნობიერება გარემოზე ზემოქმედების შეფასების  და სტრატეგიულ

საზოგადოებასთან ურთიერთობის ექსპერტმა  მხარი უნდა დაუჭიროს პროექტის ქმედებებს და წარმართოს საზოგადობასთან და საინიციატივო ჯგუფებთან ურთიერთობები ისეთი ფორმით, რომელიც დაიცავს პროექტის ღირებულებებსა და მისიას. ის პასუხისმგებელი იქნება შემდეგ საკითხებზე:

ი გარემოსდაცვითი შეფასების პროცედურებთან დაკავშირებით და გააუმჯობესოს მათი ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. პროექტს ახორციელებენ  საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები – საქართველო; სითი ინსტიტუტი საქართველო; სამეცნიერო–ინტელექტუალური კლუბი „თაობათა დიალოგი“ და საზოგადოებრივი დამცველი.

 1. სამუშაოს მასშტაბი, პასუხისმგებლობები და შემოთავაზებული ანალიტიკური სამუშაოს აღწერა
 • შეიმუშაოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის გეგმები და სტრატეგიები;
 • გააძლიეროს პროექტის ცნობადობადობას ;
 • მართოს მედია ურთიერთობები და მოთხოვნები;
 • დაგეგმოს და უხელმძღვანელოს შეხვედრებს და კონფერენციებს და ა.შ.
 • განახორციელოს საზოგადეიბრივი ორგანიზაციების და საინიციატივო ჯგუფების ქსელის მართვა პროექტისთვის..მუდმივი კონსულტაციები გაუწიოს არასამთავრობო ორგანიზაციებს რეგიონებში;
 • წარმოადგინოს პრობლემის მოგვარების გზები საზოგადოებასთან ურთიერთობების ;
 • შეაფასოს და მოამზადოს ანალიზი საზოგადოების ჩართულობის  გზშ/სგშ -ს განხილვების დროს
 • .უზრუნველყოს პროექტის ფარგლებში შექმნილი საზოგადოებრივი ჯგუფების  ქსელის გამართული მუშაობა
 • უზრუნველყოს სოციალურ ქსელების მეშვეობით თემატური ფორუმების წარმართვა
 • უხელმძღვანელოს კვლევების ინიციატივებს და ანალიზი გაუკეთოს საზოგადოებრივ აზრს.
 1. საჭირო კვალიფიკაცია
 • 7 წლიანი გამოცდილება საზოგადოებასთან ურთიერთობების სპეციალისტის კუთხით;
 • გამოცდილება საზოგადოებასთან ურთიერთობების კამპანიების წარმოებაში;
 • სამოშაო გამოცდილება კომპიუტერულ პროგრამებთან – MS Office; ფოტო და ვიდეო ედიტორ პროგრამები;
 • სოციალური მედიის ცოდნა;
 • სრულყოფილი წერითი და მეტყველებითი უნარები;
 • პრეზენტაციისა და საჯარო გამოსვლის უნარები;
 • ქართული ენების გამართული ცოდნა, სასურველი არის ინგლისურის ცოდნა;
 • მაგისტრის ხარისხი
 1. ანგარიშგება

– ყოველთვიური ანგარიშგება შესრულებული ამოცანებისა და შედეგების შესახებ;

–  სამუშაო დღეების აღრიცხვის ჟურნალის წარმოება ყოველთვიურად;

– ექსპერტი ანგარიშვალდებულია პროექტის   მენეჯერის წინაშე.

კონტაქტი :

ნიკოლოზ ინაშვილი

ოფის მენეჯერი

საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები საქართველო

მობ; (995 99) 260 695;

ელ – ფოსტა : nukri_ina@yahoo.com

დაინტერესების შემთხვევაში

განაცხადის წარდგენა 20 აგვისტომდე 2018

 

მოთხოვნა ინტერესის გამოსახატად

პროექტის სახელწოდება: „არასამთავრობო/სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერებით მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ადგილობრივ და ეროვნულ დონეებზე“

პროექტის ნომერი: ENI/2017/393903

საგანი: გარემოსდაცვის ორ ექსპერტზე ( გარემოსდაცვითი მართვისა და გეოლოგიის მიმართულებებით)

 1. ინფორმაცია

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობების გაძლიერება მნიშვნელოვან როლს თამაშობს საზოგადოების ინკლუზიურ და მდგრად განვითარებაში. პროექტი მიზნად ისახავს გააძლიეროს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები საქართველოს 4 მხარეში (მცხეთა–მთიანეთი; იმერეთი; რაჭა–ლეჩხუმი და სამცხე–ჯავახეთი), გაზარდოს საზოგადოების ცნობიერება გარემოზე ზემოქმედების შეფასების  და სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების პროცედურებთან დაკავშირებით და გააუმჯობესოს მათი ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. პროექტს ახორციელებენ  საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები – საქართველო; სითი ინსტიტუტი საქართველო; სამეცნიერო–ინტელექტუალური კლუბი „თაობათა დიალოგი“ და საზოგადოებრივი დამცველი.

 1. სამუშაოს მასშტაბი, პასუხისმგებლობები და შემოთავაზებული ანალიტიკური სამუშაოს აღწერა

გარემოსდაცვითი ექსპერტების ჩართულობა მიზნად ისახავს სამიზნე ჯგუფების გარემოსდაცვითი შეფასების შესაძლებლობების გაძლიერებას. მათი მოვალეობებია:

 • მოამზადონ გარემოსდაცვითი შეფასებები სხვადასხვა მიმართულებით (გარემოსდაცვის, ბიომრავალფეროვნების, გეოლოგიის) ინფრასტრუქტურული ან სხვა ტიპის პროექტებისთვის, რომლებიც ხორციელდება პროექტის დაფარვის ტერიტორიებზე;
 • მოამზადონ კომენტარები/დასკვნები გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშებზე, რომლებიც მომზადებულია ინფრასტრუქტურული ან სხვა ტიპის პროექტებისთვის;
 • მოამზადონ მიმოხილვა (სხვადასხვა მაგალითით) გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცედურის დოკუმენტებზე;
 • მოამზადონ ხშირად განმეორებადი შეკითხვების ნუსხა საჯარო განხილვებზე (გზშ/სგშ) არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის;
 • მოამზადონ მაგალითები გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცედურებზე თითოეული რეგიონისთვის;
 • გზშ/სგშ განხილვებზე დასწრება;
 • მოამზადონ გარემოსდაცვითი რეკომენდაციები შესაბამის პროექტებთან დაკავშირებით;
 • გაუწიონ კონსულტაციები არასამთავრობო ორგანიზაციებს რეგიონში.
 1. საჭირო კვალიფიკაცია

სახელწოდება: გარემოსდაცვის ექსპერტი

განათლება:

 • მაგისტრის ხარისხი გარემოსდაცვით მართვაში ან მონათესავე სპეციალობაში.

გამოცდილება:

 • 10 წლიანი გამოცდილება შესაბამის სფეროში;
 • ანალიტიკური უნარები;
 • ორგანიზაციული და პრობლემების გადაჭრის უნარები;
 • უნარი დაამყაროს კარგი სამუშაო ურთიერთობა სხვადასხვა გამოცდილების მქონე თანამშრომელთან.
 1. 4. ანგარიშგება

– ყოველთვიური ანგარიშგება შესრულებული ამოცანებისა და შედეგების შესახებ;

–  სამუშაო დღეების აღრიცხვის ჟურნალის წარმოება ყოველთვიურად;

– კონსულტანტმა უნდა ითანამშრომლოს და ანგარიშვალდებულია პროექტის მენეჯერის წინაშე.

კონტაქტი :

ნიკოლოზ ინაშვილი

ოფის მენეჯერი

საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები საქართველო

მობ; (995 99) 260 695;

ელ – ფოსტა : nukri_ina@yahoo.com

დაინტერესების შემთხვევაში

განაცხადის წარდგენა 20 აგვისტომდე 2018

 

კონკურსი ნოუთბუკების შეძენაზე

საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო, აცხადებს კონკურს ნოუთბუქის შეძენაზე შემდეგი პარამეტრებით:

silver 13.3 FHD USLIM, i5 8250U, 8GB, 256GB SSD, NO ODD, Win 10

გთხოვთ მოგვაწოდოთ განფასება დამატებითი ღირებულების გარეშე

პროექტის დავსუფთაოთ საქართველო ფაზა III ეროვნული შეხვედრა

 

სასტუმრო „რედისონი“-ს ახალ საკონფერენციო დარბაზში „რესპუბლიკა“, შედგა პროექტის “დავასუფთაოთ საქართველო ფაზა III“ ეროვნული შემაჯამებელი შეხვედრა, რომლის მიზანი იყო დამსწრე საზოგადოებას მოესმინა ანგარიში პროექტით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში შესრულებული საქმიანობებისა და მიღწეულის შედეგების შესახებ. 

პროექტის მიმდინარეობა მიზნად ისახავდა საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას და მოსახლეობაში გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის გაზრდას.

პროექტი ხორციელდება არასამთავრობო ორგანიზაციათა კონსორციუმის – ,,საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო“, „ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლება და ნარჩენების მართვა“ და საქართველოს ბუნების მკვლევართა კავშირი „ორქისი“ მიერ და მისი მიმდინარეობა („დავასუფთოთ საქართველო ფაზა Ш, 2015-2018 წწ.) მოიცავდა სამ ძირითად კომპონენტს.

ეროვნულ შეხედრაში მონაწილეობა მიიღეს და დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით მიმართეს შვედეთის სრულუფლებიანმა ელჩმა საქართველშო ქ-მა მარტინა ქვიქმა, შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელმა საქართველოში ქ-მა მოლი ლიენმა, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის მოადგილემ ბ-მა ნოდარ კერესელიძემ, საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარის მოსადგილემ ბ-მა ზაზა ხუციშვილმა, ნარჩენების მართვის კომპანიის დირექტორმა ბ-მა გიორგი შუხოშვილმა, კონსორციუმის წევრებმა. რომლებმაც კიდევ ერთხელ შეაფასეს პროექტის მუშაობა.

შეხვედრაზე პროექტის მენეჯერების მიერ გაკეთდა მოხსენებები იმ კონკრეტული კომპონენტების შესახებ, რომელიც მათ ქონდათ ნაკისრი პროექტის ფარგლებში. თითოეული კომპონენტის აღსასრულებლად დასახული იყო არაერთი ამოცანა, რომელიც წარმატებით განახორციელა პროექტის ჯგუფმა (პროექტის ფარგლებში ჩატარებული საქმიანობების შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ მოიძიოთ პროექტის ვებ გვერდზე: http://cleanup.ge/?lang=geo&go).

შეხვედრაზე მოწვეული იყო სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებიც ახორციელებენ პროექტებს ნარჩენების მართვის საკითხებზე. მათ მიერ გაკეთდა მოხსენებები მათ ორგანიზაციებში მიმდინარე პროექტების შესახებ. ქ-მა ნინო შავგულიძემ (CENN) საზოგადოებას გააცნო ინფორმაცია პროექტის „ნარჩენების მართვის ტექნოლოგია რეგიონებში, ფაზა 2“ შესახებ, ხოლო  ქ-ნი ხათუნა გოგალაძემ (GEO) ისაუბრა პროექტის „ნარჩენების მართვის კოდექსით გათვალისწინებული მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების პრინციპის დანერგვის მხარდაჭერა“ მიმდინარეობის შესახებ რომელსაც მისი ორგანიზაცია ახორციელებს.

პროექტის შემაჯამებელ შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს განმახორციელებელი კონსორციუმის წევრებმა, ,,საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო“-ს რეგიონალური ორგანიზაციების (პროექტის კოორდინატორებმა რეგიონებში), სხვადასხვა სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა.

პროექტი ხორციელდება შვედეთის მთავრობის ფინანსური უზრუნველყოფით, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მხარდაჭერით, მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიასთან და საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტთან თანამშრომლობით.

5 ივნისი გარემოს დაცვის საერთაშორისო დღეა!

5 ივნისს, გარემოს დაცვის საერთაშორისო დღეს, საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველოს ორგანიზებით, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხარდაჭერით, სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომლთა მონაწილეობით, კამპანია „დავასუფთაოთ საქართველო“ ფარგლებში ჩატარდა დასუფთავების აქცია ქ. მცხეთაში. გარემოსდაცვითი დღის აღნიშვნა მიზნად ისახავს ადამიანთა პასუხისმგებლობის გაცნობიერებას ბუნების მიმართ, გარემოს მდგრადი განვითარებისათვის ხელშეწყობას და გარემოს შენარჩუნებისა და გაუმჯობესებისათვის ბრძოლაში საზოგადოების აქტიურ ჩართვას. ამ დღის ფარგლებში ყოველწლიურად მსოფლიოს მასშატაბით მრავალი გარემოსდაცვითი აქტივობები ტარდება. საქართველოშიც ეს დღე სხვადასხვა გარემოსდაცვითი აქტივობებით აღინიშნება. 5 ივნისი, გარემოს დაცვის საერთაშორისო დღე მსოფლიოს მასშტაბით აღინიშნება 1973 წლიდან. დაუსფთავების აქციაში მონაწილეობა მიიღო 30-მდე მოხალისემ, რომელთა მიერ დასუფთავდა დაახლოებით 1 ჰა ფართობი, შეგროვდა 1 მ3 მოცულობის ნარჩენი. დასუფთავების აქცია ჩატარდა პროექტის – „დავასუფთაოთ საქართველო-ფაზა III“ ფარგლებში, რომელსაც ახორციელდებს არასამთავრობო ორგანიზაციათა კონსორციუმი – ,,საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო, საქართველოს ბუნების მკვლევართა კავშირი „ორქისი“ და „ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლება და ნარჩენების მართვა“. პროექტი ხორციელდება შვედეთის მთავრობის ფინანსური უზრუნველყოფით, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხარდაჭერით, მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიასთან თანამშრომლობით.

საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური

5 ივნისი გარემოს დაცვის საერთაშორისო დღეა

 

5 ივნისს, გარემოს დაცვის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად, კამპანია „დავასუფთაოთ საქართველო“ ფარგლებში  ყვარელის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი კოორდინატორის ორგანიზებითა და ხელისუფლების მხარდაჭერით, ჩატარდა დასუფთავების აქცია.  აქციის ფარგლებში დასუფთავდა ნეკრესისსა და გრემის მთავარანგელოზის ტაძრების მიმდებარე  ტერიტორიები, დაახლოებით 6 ჰა ფართობი. დასუფთავების აქციაში მონაწილეობა მიიღო დაახლოებით  85 ადგილობრივმა, რომელთა მიერ შეგროვდა 7 მ3 მოცულობის ნარჩენი.5 ივნისი, გარემოს დაცვის საერთაშორისო დღე მსოფლიოს მასშტაბით აღინიშნება 1973 წლიდან.  ამ დღის ფარგლებში ყოველწლიურად მსოფლიოს მასშატაბით მრავალი გარემოსდაცვითი აქტივობები ტარდება. საქართველოშიც ეს დღე სხვადასხვა გარემოსდაცვითი აქტივობებით აღინიშნება.დასუფთავების აქცია ჩატარდა პროექტის – „დავასუფთაოთ საქართველო-ფაზა III“ ფარგლებში, რომელსაც ახორციელდებს არასამთავრობო ორგანიზაციათა კონსორციუმი – ,,საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო, საქართველოს ბუნების მკვლევართა კავშირი „ორქისი“ და „ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლება და ნარჩენების მართვა“. პროექტი ხორციელდება შვედეთის მთავრობის ფინანსური უზრუნველყოფით, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხარდაჭერით, მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიასთან თანამშრომლობით.

საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური

დასუფთავებია აქცია – ზესატაფონის მუნიციპალიტეტში

19 მაისს, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში კამპანია „დავასუფთაოთ საქართველო“ ფარგლებში, საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები საქართველოს ადგილობრივი კოორდინდატორის ორგანიზებით ჩატარდა დასუფთავების აქცია, რომლის ფარგლებშიც დასუფთავდა ბაზრის, პარკის, ცენტრალური მოედნის, სკოლების და ბაღების ტერიტორიები, ასევე შორაპნის ციხის მიმდებარე ტერიტორია. აქციაში ორგანიზატორებთან ერთად მონაწილეობა მიიღეს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობის წარმომადგენლებმა, დაუფთავების სამსახურისა და ბაგა-ბაღების თანამშრომლებმა. აქციის ფარგლებში დასუფთავდა 15 ჰა ფართობი, შეგროვდა 2,2 მ3 მოცულობის ნარჩენი, მონაწილეობა მიიღო დაახლოებით 200-მდე მოხალისემ. კამპანია „დავასუფთაოთ საქართველო“ მიმდინარეობს პროექტის – „დავასუფთაოთ საქართველო-ფაზა III“ ფარგლებში, რომელსაც ახორციელდებს არასამთავრობო ორგანიზაციათა კონსორციუმი – ,,საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო, საქართველოს ბუნების მკვლევართა კავშირი „ორქისი“ და „ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლება და ნარჩენების მართვა“. პროექტი ხორციელდება შვედეთის მთავრობის ფინანსური უზრუნველყოფით, მიერ,  გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხარდაჭერით, მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიასთან თანამშრომლობით.

 

საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები – საქართველოს განცხადება მესტიაჭალას ჰესის მშენებლობასთან დაკავშირებით

საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები – საქართველოს განცხადება მესტიაჭალას ჰესის მშენებლობასთან დაკავშირებით

განცხადება

საქართველოში კონკურსი სუფთა რეგიონი მესამედ გამოცხადდა

საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველოს და საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის ინიციატივითა და ორგანიზებით, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხარდაჭერით, საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან თანამშრომლობის ფარგლებში საქართველოს პარლამენტში შედგა შეხვედრა, სადაც კონკურსი „სუფთა რეგიონი“ მესამედ გამოცხადდა. შეხვედრა გახსნა საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარემ ბ-მა კახა ჯუჭავამ, რომელმაც ისაუბრა კონკურსის იდეისა და მნიშვნელობის შესახებ. შეხვედრის მონაწილეებს მიესალმენ, შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელი საქართველოში ქ-ნ მოლი ლიენი, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ბ-ნი სოლომონ პავლიაშვილი, პროექტის „დავასუფთაოთ საქართველო-ფაზა III“ განმახორციელებელი არსამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.შეხვედრის მსვლელობისას პროექტის „დავასუფთაოთ საქართველო ფაზა III“ მენეჯერმა, საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველოს თანათავმჯდომარემ ქ-ნი ნინო ჩხობაძემ, საქართველოს ბუნების მკვლევართა კავშირის „ორქისი“-ს და „ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლება და ნარჩენების მართვა“-ს წარმომადგენლებმა, შეკრებილ საზოგადოებას წარუდგინეს პრეზენტაცია  პროექტის ფარგლებში  დღემდე განხორციელებული აქტივობების შესახებ, ასევე ისაუბრეს დაგეგმილ სამომავლო ღონისძიებებზე.საქართველოში, კონკურსი „სუფთა რეგიონი“ ცხადდება პროექტის „დავსუფთაოთ საქართველო ფაზა III” ფარგლებში და მისი მიზანია ქვეყნის მასშტაბით გამოვლინდეს ყველაზე „სუფთა რეგიონი“, „სუფთა მუნიციპალიტეტი“, „სუფთა ქალაქი/დაბა“, „სუფთა სოფელი/თემი“, „ლამაზი ეზო“. 2018 წელს დაემატება კიდევ ორი ნომინაცია „სუფთა/ლამაზი ქუჩა“ და „ყველაზე ლამაზი აივანი“.

პროექტის ფარგლებში დაწესებულმა კონკურსმა „სუფთა რეგიონი“ ქვეყნის მასშტაბით შეამცირა სტიქიური ნაგავსაყრელების რიცხვი, გაზარდა საზოგადოების ცნობიერება და პრიორიტეტული  გახადა ნარჩენების მართვა. პროექტის ფარგლებში 2012-2013 წლებში აღრიცხული 1357 სტიქიური ნაგავსაყრელიდან  დღევანდელი მონაცემებით ირიცხება 330.

კონკურსი „სუფთა რეგიონი“ საქართველოში პირველად 2015 და ამ წლის გამარჯვებულები იყვნენ სამეგრელო – ზემო სვანეთის რეგიონი, ახმეტის მუნიციპალიტეტი და სოფელი ჭითაწყარი – ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში. მეორედ აღნიშნული კონკურსი 2017 წელს ჩატარდა  და გამოვლინდა შემდეგი გამარჯვებულები:  „სუფთა რეგიონი“ – გურიის რეგიონი;  „სუფთა მუნიციპალიტეტი“ – კასპის მუნიციპალიტეტი;  „სუფთა ქალაქი“ –  ქალაქი ზუგდიდი; „სუფთა სოფელი“ – სოფელი ორსანტია (ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი);  „ლამაზი ეზო“ –  პაატა გოგელიას ეზო (ქ. ზუგდიდი). 2017 წლის კონკურსის ფარგლებში სიგელებით დაჯილდოვდნენ ასევე, ლამაზი ეზოს ნომინაციაში კახა დარასელია, მიხეილ ჭკადუა (ქ. ზუგდიდი) და ავთანდილ ტუხაშილი (სიღნაღის მუნიციპალიტეტი). სიგელები გადაეცა ზუგდიდის აიიპ „ზუგდიდდასუფთავების ცენტრს“ განსაკუთრებული აქტიურობისთვის, კახეთის გუბერნიასა და  შპს” თბილსერვისჯგუფის“  პროექტის მხარდაჭერისთვის.ინფორმაცია კონკურსის პირობების შესახებ გავრცელდება სოციალური ქსელების საშუალებით და დაეგზავნება ყველა რეგიონს. კონკურსში მონაწილე რეგიონებს, კერძო პირებსა თუ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს შეუძლიათ მიიღონ მონაწილეობა და მითითებულ ფეისბუკ მისამართზე: https://www.facebook.com/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%97-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D-Clean-Up-Georgia-178239728902796/

გადმოაგზავნონ მათი რეგიონის, ქალაქის, სოფლის, ეზოსა თუ საცხოვრებელი ადგილების ამსახველი ფოტო და ვიდეო მასალები. კონკურსის ფარგლებში შეიქმნება სპეციალური კომისია (სამინისტროსა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ჟურნალისტები), რომლებიც ოქტომბრის ბოლოს გამოავლენენ გამარჯვებულ ნომინანტებს.

კამპანია „დავასუფთაოთ საქართველო“ მიმდინარეობს პროექტის – „დავასუფთაოთ საქართველო-ფაზა III“ ფარგლებში, რომელსაც ახორციელდებს არასამთავრობო ორგანიზაციათა კონსორციუმი – ,,საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო, საქართველოს ბუნების მკვლევართა კავშირი „ორქისი“ და „ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლება და ნარჩენების მართვა“. პროექტი ხორციელდება შვედეთის მთავრობის ფინანსური უზრუნველყოფით, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მხარდაჭერით, მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიასთან თანამშრომლობით.

მოთხოვნა ინტერესის გამოსახატად.გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ/სგშ) ორ ექსპერტზე

პროექტის სახელწოდება: „არასამთავრობო/სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერებით მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ადგილობრივ და ეროვნულ დონეებზე“

პროექტის ნომერი: ENI/2017/393903

საგანი: გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ/სგშ) ორ ექსპერტზე

 1. ინფორმაცია

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობების გაძლიერება მნიშვნელოვან როლს თამაშობს საზოგადოების ინკლუზიურ და მდგრად განვითარებაში. პროექტი მიზნად ისახავს გააძლიეროს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები საქართველოს 4 მხარეში (მცხეთა–მთიანეთი; იმერეთი; რაჭა–ლეჩხუმი და სამცხე–ჯავახეთი), გაზარდოს საზოგადოების ცნობიერება გარემოზე ზემოქმედების შეფასების  და სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების პროცედურებთან დაკავშირებით და გააუმჯობესოს მათი ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. პროექტს ახორციელებენ  საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები – საქართველო; სითი ინსტიტუტი საქართველო; სამეცნიერო–ინტელექტუალური კლუბი „თაობათა დიალოგი“ და საზოგადოებრივი დამცველი.

 1. სამუშაოს მასშტაბი, პასუხისმგებლობები და შემოთავაზებული ანალიტიკური სამუშაოს აღწერა

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ექსპერტმა უნდა გაუწიოს ტექნიკური მხარდაჭერა პროექტს, რათა წარმატებით შეფასდეს გარემოსდაცვითი შეფასების სისტემა ქვეყანაში, მოხდეს კანონმდებლობის ეფექტურობისა და საერთაშორისო რეგულაციებთან შესაბამისობის ანალიზი.

პროექტის გუნდთან ახლო თანამშრომლობით, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ექსპერტებმა, ტექნიკური დავალების ფარგლებში, უნდა შეასრულონ ტექნიკური მიმოხილვა და მონიტორინგი გზშ/სგშ–ის კანონმდებლობის აღსრულებასთან  დაკავშირებით.

ექსპერტების  ამოცანაა:

 • სამიზნე ჯგუფების ტრენინგები გზშ/სგშ -რეგულაციის, ანგარიშისი თუ გზშ/სგშ პროცედურის ყველა ეტაპზე (რას ვეძებთ? სად ვეძებთ? გზშ-ის ანგარიშების, პროექტების  შეფასების კრიტერიუმები  და ა.შ.;)
 • მიმოიხილოს არსებული გზშ/სგშ ანგარიშები ეროვნული გარემოსდაცვითი მოთხოვნებისა და ადგილობრივი კანონმდებლობის მიხედვით – საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაყრდნობით;
 • მიიღოს მონაწილეობა გზშ/სგშ–ების საზოგადოებრივ  განხილვებში;
 • შეუწყოს ხელი  ადგილობრივ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებსა და საინიციატივო ჯგუფებს გზშ/სგშ–ების  საზოგადოებრივ  განხილვებში მონაწილეობის უნარ–ჩვევების  გამომუშავებას;
 • უხელმძღვანელოს სამიზნე ჯგუფებს თუ როგორ მოხდეს ყველა გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მონიტორინგი, რომლებიც დამტკიცებულია გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ. საჭიროების შემთხვევაში, მიიღოს მონაწილეობა საველე გასვლებში, შეიმუშავოს პროცედურები ან/და ფორმები მონიტორინგის ციკლის მხარდასაჭერად;
 • შეასრულოს მონიტორინგის პროცესის ზოგადი შეფასება, მათ შორის, შეიმუშავოს რეკომენდაციები განახლებაზე, ნასწავლ გაკვეთილებზე.

რეკომენდაციები უნდა იყოს შემდეგი:

 1. რეკომენდაციების, დასკვნების მომზადება გზშ/სგშ დოკუმენტებზე;
 2. რეკომენდაციების მომზადება  კანონქვემდებარე აქტებზე და სხვა ნორმატიულ დოკუმენტებზე, საჭიროებისამებრ;
 3. საკანონმდებლო წინადადებებისა და რეკომენდაციების შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება;
 4. რეკომენდაციები გზშ/სგშ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით;
 5. რეკომენდაციები გარემოსდაცვითი მართვის გეგმების მონიტორინგთან/ხელმძღვანელობასთან დაკავშირებით;
 6. კონსულტაციების გაწევა არასამთავრობო, საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის და საინიციატივო ჯგუფებისთვის;
 7. გზშ/სგშ კანონმდებლობასთან დაკავშირებით საგზაო რუქის  მომზადებაში მონაწილეობის მიღება;
 8. პრეზენტაციების მომზადება  გზშ/სგშ პროცედურასთან  დაკავშირებით პროექტის სხვადასხვა ჯგუფისთვის;
 9. გზშ/სგშ კანონმდებლობის შედარებითი ანალიზი ევროკავშირის კანონმდებლობასთან;
 10. გზშ ექსპერტმა შესაძლოა შეასრულოს სხვა მოვალეობები, დანიშნულებისამებრ.
 11. საჭირო კვალიფიკაცია

სახელწოდება: გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ექსპერტი

აკადემიური კვალიფიკაცია

ა. მაგისტრის ან მასთან გადათანაბრებული ხარისხი გარემოსდაცვით მმართველობაში, მეცნიერებაში, ინჟინერიაში ან მონათესავე სპეციალობებში.

გამოცდილება

ა. 10 წლიანი  გამოცდილება (გარემოზე ზემოქმედების შეფასება/სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასება) ექსპერტულ საქმიანობაში და გარემოს დაცვის მართვაში;

უნარები:

ა.  გზშ/სგშ კანონმდებლობის ცოდნა;

ბ.  პრაქტიკული ცოდნა და გამოცდილება ანალიტიკური ნაშრომების მომზადებაში;

გ. ძლიერი ანალიტიკური უნარები;

დ.  პრობლემების მყისიერად გადაწყვეტის უნარები;

ე. შესაძლებლობა, სწრაფად შეერწყას ახალ სამუშაო გარემოს, დაამყაროს კარგი სამუშაო ურთიერთობა სხვადასხვა გამოცდილების მქონე თანამშრომლებთან და იმუშაოს სტრესულ სიტუაციებში;

ვ. ქართული ენისა და ინგლისურის სრულყოფილი ცოდნა (წერა, კითხვა, მეტყველება);

 1. ანგარიშგება

– ყოველთვიური ანგარიშგება შესრულებული ამოცანებისა და შედეგების შესახებ;

– სამუშაო დღეების აღრიცხვის ჟურნალის წარმოება ყოველთვიურად;

– ექსპერტმა  უნდა ითანამშრომლოს პროექტის გამნახორციელებელ ჯგუფთან და

ანგარიშვალდებულია პროექტის მენეჯერის  წინაშე.

კონტაქტი :

ნიკოლოზ ინაშვილი

ოფის მენეჯერი,საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები საქართველო

მობ; (995 99) 260 695;

ელ – ფოსტა : nukri_ina@yahoo.com

გამაცხადის მიღება  27.04.2018

 

 

გადასვლა ზემოთ