Category archive

სიახლეები - page 3

დასუფთავების აქცია ხონის მუნიციპალიტეტში

5 ივნის, გარემოს დაცვის საერთაშორისო დღეს საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრების-საქართველოს ხონის ადგილობრივი კოორდინატორის ორგანიზებით ჩატრდა დასუფთვების აქცია.

აქციის ფარგლებში დასუფთავდა  ხონში მუნიციპალიტეტში ცენტრში არსებული საბავშვო ბაგა-ბაღების, მე-2 საჯარო სკოლის, ცენტრალური ავტოსადგურისა და ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიები. დასუფთავების აქციაში მონაწილეობდა 120 ადამიანი, დასუფთავდა დაახლოებით 2,5 ჰა ფართობი, შეგროვდა 2 მანქანა ნაგვის მანქანა ნარჩენი.

დასუფთავების აქცია ხონის მუნიციპალიტეტში ჩატარდა პროექტის – „დავასუფთაოთ საქართველო-ფაზა III“ ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს არასამთავრობო ორგანიზაციათა კონსორციუმი – ,,საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო, საქართველოს ბუნების მკვლევართა კავშირი „ორქისი“ და „ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლება და ნარჩენების მართვა“. პროექტი ხორციელდება შვედეთის მთავრობის ფინანსური უზრუნველყოფით, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მხარდაჭერით, მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიასთან თანამშრომლობით.

შეხვედრა პროექტის ფარგლებში

2016-2017 წლებში არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო და ასოციაცია „ძელქვა“, გლობალური სატყეო კოალიციის დაფინანსების ფარგლებში ახორციელებს პროექტს  „საქართველოში გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მართვაში ადგილობრივი თემების მონაწილეობის შეფასება და ამ საქმეში მათი უფლებებისა და როლის ამაღლების ხელშეწყობა“.

Global Forest Coalition (GFC) შეიქმნა 2000 წელს 19 არასამთავრობო, მკვიდრი მოსახლეობისა და ადგილობრივი თემების ორგანიზაციების მიერ. კოალიციის საქმიანობაში, მრავალ მიმართულებას შორის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ტყის სამუშაო ჯგუფს.

პრაქტიკამ აჩვენა, რომ დედამიწის ლოკალური ტერიტორიების, ლანშაფტებისა და განსაკუთრებული უბნების დაცვის მრავალფეროვან ორგანიზაციულ და ფუნქციურ სისტემებს შორის  მეტად ეფექტური აღმოჩნდა  ადგილობრივი მოსახლეობისა და თემების მიერ თვითორგანიზებული დაცვის სისტემა ICCAs (Indigenous and community conserved areas).

მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში გამოვლინდა ტყის უბნები, რომელსაც ადგილობრივი მოსახლეობა იცავს და არსებული მასშტაბებიდან გამომდინარე შესაძლებელი გახდა ICCAs მსოფლიო კონსორციუმის შემნა, რომელიც წარმატებით და მეტად ეფექტურად ფუნქციონირებს.

ეს სისტემა განსაკუთრებით წარმატებით ფუნქციონრებს დაბალი და ნაკლებად განვითარებული ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში. ასეთ შემთხვევებში, დაინტერესებული ადგილობრივი მოსახლეობის ქმედებები ეყრდნობა ტრადიციებს, წინა თაობების გამოცდილებასა და მიდგომებს.

ცნობილია, რომ ტყის უბნების დაცვის სტრანდარტული მიდგომები, სტრუქტურული და ორგანიზაციული ასპექტები, გარკვეულ კონფლიქტურ სიტაციებს წარმოქმნის მენეჯმენტსა და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის. თვით თემების მიერ ტერიტორიების დაცვის შემთხვევაში კი ეს სიტუაცია არ არსებობს და შედეგად ადგილობრივი თემების მიერ ტერტორიების დაცვის ხარისხი მნიშვნელოვნად აღემატება სახელმწიფოს მიერ სატყო უბნების დაცვის ხარისხს.

აღნიშნული პროექტი  სწორედ ასეთი სიტუაციების შეფასებას ეხებოდა და შედეგებიც მეტად საინტერსო და იმედისმომცემი მივიღეთ.

მოკლე პერიოდში გამოვავლინეთ ადგილობრივი მოსახლეობისა და თემების მიერ მიმდებარე ტყეების დაცვისა და შენარჩუნების მრავალი ფაქტი (შეგნებულად არ ვასახელებთ, რათა ბრაკონიერებსა და არაკეთილსინდისიერ ბუნების დამცველებს არ ვუბიძგოთ დაცული ტყეების გაჩეხვისაკენ).

ამ ეტაპისთვის, ინტენსიურად ვმუშაობთ და პროექტის დასრულების შემდეგაც ვაპირებთ აქტიური კონტაქტების შევინარჩუნოთ შიდა ქართლისა და იმერეთის 3 თემთან, ვეხმარებით მათ გაძლიერებას და დასახული მიზნების შესრულებაში, მოვიპოვებთ მათთვის ინფორმაციას და ვლობირებთ მუნიციპალიტეტის თუ ცენტრალური ხელისუფლების წინაშე. ადგილობრივი თემებისათვის ნაყოფიერი გამოდგა პროფესიონალების დახმარება, რომლებსაც დავაკავშირეთ მათივე თხოვნის  საფუძველზე.

ადგილობრივ თემებთან დაკავშირებით ჩვენი მიდგომა მკაცრად ორიენტირებულია ადგილობრივი ინიციატივების მხარდაჭერაზე და კატეგორიულად გამოვრიცხავთ ჩვენი აზრების მათთვის კარნახს თუ თავსმოხვევას.

პროექტის ფარგლებში, ივნისის თვეში ჩატარდა ეროვნული კონფერენცია, სადაც თემების წარმომადგენლებმა იმსჯელეს მიმდებარე ტყეების მდგომარეობაზე, მათ შენარჩუნებაზე, ერთმანეთს გაუზიარეს მოსაზრებები და პოზიციები, დასახეს სამომავლო ამოცანები. გადაწვიტეს, რომ ისინი გააერთიანებენ ძალისხმევას.

ტყეზე ზეწოლის შემცირების მიზნით, ადგილობრივი თემები ფიქრობენ საკუთარი ეკონომიკური პოტენციალის გაზრდაზე, რათა მათთვის ხელმისაწვდომი გახდეს ბუნებრივი გაზისა და სხვა ენერგეტიკული რესურსებით შეშის ჩანაცვლება.

ამ ამოცანის გადაჭრელად მათ მიზნად დაისახეს თავიან სოფლებში ბიომეურნეობების ხელშეწყობა და გაძლიერება. ამ იდეის რეალიზაციაში დახმარების მიზნით, ჩვენს მიერ ორგანიზებული იქნა თემების წარმომადგენელთა სტუმრობა და გამოცდილების გაზიარება მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერედაში ბიომეურნე ბატონ ოთარ ფოცხვერაშვილთან. ერთობლივად ვიმსჯელეთ სხვა საკითხებზეც.

„ჯანსაღი გარემო-ჯანმრთელი მომავალი“

5 ივნისს, გარემოს დაცვის საერთშორისო დღეს, საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველოს ორგანიზებით პროექტის – „ადგილობრივი თემების მონაწილეობით ბუნებრივი რესურსების მდგრად გამოყენებასა და ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციაზე ხელშეწყობა სამეგრელოს რეგიონში“ – ფარგლებში ქ. ზუდგიდში ჩატარდა მოსწავლეთა კონფერენცია, სახელწოდებით – „ჯანსაღი გარემო-ჯანმრთელი მომავალი“, რომელიც მიეძღვნა დიდი ქართველი მეცნიერისა და ბოტანიკოსის ალექსანდრე მაყაშვილის ხსოვნას.
კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს სამეგრელოს რეგიონის 7 მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა საჯარო სკოლების მოსწავლეებმა, რომლებმაც წარმოადგინეს საკუთარი ნაშრომები სხვადასხვა გარემოსდაცვით საკითხებზე.

კონფერენციაში მონაწილე ყველა მოსწავლე დაჯილდოვდა სერთიფიკატით და ეკობანაკის საგზურით.

კონფერენცია ჩატარდა პროექტის „ადგილობრივი თემების მონაწილეობით ბუნებრივი რესურსების მდგრად გამოყენებასა და ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციაზე ხელშეწყობა სამეგრელოს რეგიონში“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები საქართველოს მიერ, შვეიცარიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციის Pro-Natura – დედამიწის მეგობრები – შვეიცარიის ფინანსური მხარდაჭერით

ნარჩენების მართვის ხუთწლიანი მუნიციპალური გეგმა

საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველოს ორგანიზებით, პროექტის „მუნიციპალიტეტების დონეზე სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება და მათი ჩართვა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში“ ფარგლებში, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ჩატარდა შემაჯამებელი კონფერენცია.

პროექტი მიზნად ისახავდა გურიის რეგიონის მუნიციპალიტეტებისათვის ნარჩენების მართვის 5 წლიანი მუნიციპალური გეგმის შემუშავებას; გარემოსდაცვითი მმართველობის გაუმჯობესების ხელშეწყობას; რეგიონში სამოქალაქო საზოგადოებისა და ადგილობრივი თემების ცნობიერების ამაღლებას გარემოსდაცვის კუთხით; ადგილობრივი საზოგადოების გააქტიურებასა და ჩართულობის გაზრდას გადაწყვეტილებების მიღების პროცესებში.

ხუთწლიანი გეგმის მომზადების მიზნით, თითოეულ  მუნიციპალიტეტში შეიქმნა სამუშაო ჯგუფები და დაინიშნა პროექტის ადგილობრივი მენეჯერები, რომლებსაც გეგმის მომზადებაში ტექნიკური დახმარება გაეწია საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველოს მხრიდან.

კონფერენციაში მონაწილეობდა გურიის გუბერნატორი გია სალუქვაძე, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, მყარი ნარჩენების კომპანიის დირექტორის მოადგილე დავით ჭავჭანიძე, ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის სამსახურის უფროსი ალვერდ ჩანქსელიანი, პროექტის განმახორციელებელი ჯგუფის წევრები და სხვა დაინტერესებული პირები.

პროექტი „მუნიციპალიტეტების დონეზე სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება და მათი ჩართვა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში“ გურიის რეგიონში განხორციელდა საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველოს მიერ, სამხრეთ კავკასიაში შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისის (SCO), ავსტრიის განვითარების სააგენტოს (ADC) და გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში (UNDP) ფინანსური მხარდაჭრით.

 

დასუფთავების აქციები სამეგრელოში

საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველოს სამეგრელოს-ზემო სვანეთის რეგიონალური კოორდინატორების ორგანიზებითა და ადგილობრივი ხელისუფლების მხარდაჭერით,  კამპანია „დავასუფთათ საქართველო“ ფარგლებში 29 აპრილს, ხობის,  წალენჯიხის და ჩხოროწყუს  მუნიციპალიტეტებში ჩატარდა დასუფთავების აქციები. რომელშიც ორგანიზატორებთან ერთად მონაწილეობა მიიღეს ადგილობრივი მოსახლეობის წარმომადგენლებმა.

 

აქციის ფარგლებში ხობის მუნიციპალიტეტში დასუფთავდა სკოლების ეზოები, სტადიონის მიმდებარე ტერიტორია, სოფლების ცენტრები. დაახლოებით 5 ჰა ფართობი, მონაწილეობდა გამგეობის, საკრებულოს, თანამშრომლები, ადგილობრივი მოსახლეობა, დაახლოებით 900 ადამიანი, შეგროვდა 20 მ3 ნარჩენი.

 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში  დასუფთავდა  მდინარე ცხენისწყლის სანაპირო  ზოლი და საჯარო სკოლების მიმდებარე ტერიტორია, დაახლოებით 2 ჰა ფართობი, მონაწილეობდა 150 ადამიანი, შეგროვდა 17 მ3 ნარჩენი.

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში დასუფთავდა ცენტრალური უნბები, მონაწილეობდა 50 ადამიანი, დასუფთავდა 10 ჰა ტერიტორია,  შეგროვდა 5 კუბური მეტრი ნარჩენი.

დასუფთავების აქციები ჩატარდა პროექტის – „დავასუფთაოთ საქართველო“ (ფაზა III)  ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს არასამთავრობო ორგანიზაციათა კონსორციუმი – ,,საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო, საქართველოს ბუნების მკვლევართა კავშირი „ორქისი“ და „ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლება და ნარჩენების მართვა“. პროექტი ხორციელდება შვედეთის მთავრობის ფინანსური უზრუნველყოფით, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მხარდაჭერით, მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიასთან თანამშრომლობით.

„ერთად დავასუფთაოთ საქართველო“ დასუფთავების აქციები მცხეთა – მთიანეთის რეგიონში

საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველოს ორგანიზებით კამპანია „დავასუფთაოთ საქართველო“ ფარგლებში, ტარდება მასშატბური დასუფთავების აქციები მთელი ქვეყნის მასშტაბით. 29 აპრილს, „დედამიწის დღეს“ მიეძღვნა მცხეთა-მთიანეთში ჩატარებული აქცია, რომელიც ორგნიზებული იყო ადგილობრივი კოორდინატორის მიერ.

აქციის ფარგლებში დასუფთავდა ქალაქი მცხეთისა და თიანეთის მუნიციპალიტეტები. მცხეთაში დასუფთავდა ქალაქ მცხეთისა და მცხეთის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური უბნები, სოფლების მსხალდიდის, ლისის, მუხათწყაროს და ცხვარიჭამიას ცენტრები. დაახლოებით 10 ჰა ფართობის ტერიტორია, შეგროვდა 4,5 ტ ნარჩენი, აქციაში მონაწილეობა მიიღეს მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კეთილმოწყობის სამსახურის წარმომადგენლებმა, სკოლის მასწავლებლებმა და მოსწავლეებმა, დაახლოებით 100-მდე მოხალისემ.

თიანეთის მუნიციპალიტეტში დასუფთავდა თიანეთის შესასვლელის (თბილისი-თიანეთის) საავტომობილო  გზის 1,5 კმ მონაკვეთის  მიმდებარე ტერიტორია, დაახლოებით 5 ჰა, შეგროვდა 10 მ3 ნარჩენი. აქციაში მონაწილეობა მიიღეს თიანეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლებმა, ადგილობრივმა მოსახლეობამ. დაახლოებით 150-მდე მოხალისემ.

დასუფთავების აქციები ჩატარდა პროექტის – „დავასუფთაოთ საქართველო“ (ფაზა III)  ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს არასამთავრობო ორგანიზაციათა კონსორციუმი – ,,საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო, საქართველოს ბუნების მკვლევართა კავშირი „ორქისი“ და „ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლება და ნარჩენების მართვა“. პროექტი ხორციელდება შვედეთის მთავრობის ფინანსური უზრუნველყოფით, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მხარდაჭერით, მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიასთან თანამშრომლობით.

დეგრადირებული ტყეების აღდგენის ხელშეწყობის ფართომასშტაბიანი აქცია სამეგრელოს რეგიონში

ა/წ 12-13 მაისს, სამეგრელო-ზემოსვანეთის რეგიონში, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში,  ჯვარის სატყეო უბნის ტერიტორიაზე ჩატარდა დეგრადირებული ტყეების აღდგენის ხელშეწყობის ფართომასშტაბიანი აქცია, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის რეგიონალურმა კოორდინატორებმა სამეგრელოს რეგიონში, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, წალენჯიხის გამგებელმა და სამეგრელო ზემოსვანეთის სატყეო სამსახურის თანამშრომლებმა, ადგილობრივმა მოსახლეობამ, საჯარო სკოლების მოსწავლეებმა სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებიდან და პედაგოგებმა.

   

ტყის აღდგენითი აქციის ფარგლებში განაშენიანდა დაახლეობით 2 ჰა ფართობი, დაირგო ადგილობრივი ტყისთვის დამახასიათებელი სახეობები. მოსწავლეებს ჩაუტარდა კვალიფიციური კონსულტაცია რგვის წესების შესახებ, რაც მათ ზედმიწევნით შეასრულეს და დიდი პასუხისმგებლობით მოეკიდნენ საქმეს უფროს თაობასთან ერთად.

ღონისძიება განხორციელდა პროექტის – „ადგილობრივი თემების მონაწილეობით ბუნებრივი რესურსების მდგრად გამოყენებასა და ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციაზე ხელშეწყობა სამეგრელოს რეგიონში“-ფარგლებში. რომელიც მიზნად ისახავს ადგილობრივი მაღალკონსერვაციული ეკოსისტემებისა და  ბიომრავალფეროვნების დაცვასა და შენარჩუნებას. ადგილობრივი მოსახლეობის სიღარიბის დაძლევის ხელშეწყობას და გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლებას.

პროექტი ინიცირებულია საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები საქართველოს მიერ, შვეიცარიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციის Pro-Natura – დედამიწის მეგობრები – შვეიცარიის  ფინანსური მხარდაჭერით.

საძოვრების მდგრად მართვაზე ხელშეწყობა

პირველად სამეგრელოში მოწყობილობა ,,ელექრტო მწყემსი” ექსპლუატაციაში შევიდა ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის დედამიწის მეგობრების მიერ შერჩეულ იქნა საძოვარი გარახის უბანში, სადაც დამონტაჟდა ელექტრო მწყემსის მოწყობილობა.

აღნიშნული საქმიანობა განხორციელდა პროექტის „ადგილობრივი თემების მონაწილეობით ბუნებრივი რესურსების მდგრად გამოყენებასა და ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციაზე ხელშეწყობა სამეგრელოს რეგიონში“-ფარგლებში, ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციის – „კავკასიის გენეტიკა“ ექსპერტის- ბატონი გიორგი ხატიაშვილის  ხელმძღვანელობითა და ადგილობრივი მოსახლეობისა და მმართველი ორგანოების თანადგომით. პროექტი ეფუძნება ახალ ინოვაციურ მიდგომას, სადაც უპირატესობა ენიჭება ადგილობრივი  ველური და კულტურული (აგრობიომრავალფეროვნების) ბიომრავალფეროვნების, რომლითაც ძალიან მდიდარია სამეგრელო, დაცვასა და შენარჩუნებას. ადგილობრივი მოსახლეობის სიღარიბის დაძლევის ხელშეწყობას და გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლებას.

პროექტი ინიცირებულია საქართველოს მწვანეთან მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები საქართველოს მიერ, შვეიცარიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციის Pro-Natura – დედამიწის მეგობრები – შვეიცარიის  ფინანსური მხარდაჭერით.

„ერთად დავასუფთაოთ საქართველო“- დასუფთავების აქცია გურიაში

22 აპრილი – დედამიწის დღე, მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური გარემოსდაცვითი ღონისძიებაა, რომლშიც ყოველ წელს მილიონობით მოხალისე მონაწილეობს.

გურიის რეგიონში  დასუფთავების აქციები ჩატარდა სამივე მუნიციპალიტეტში (ლანჩხუთი, ჩოხატაური და ოზურგეთი). ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად, მონაწილეობა მიიღეს მმართველობითი ორგანოების, განათლების სისტემის და სხვადასხვა დაწესებულებების თანამშრომლებმა.

ლანჩხუთი

განსაკუთრებით აღსანიშნავია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ჩართულობა, სადაც ლანჩხუთის გარდა  რწმუნებულების თაოსნობით დასუფთავდა სოფლები და მათი მიმდებარე ტერიტორიები.

21 აპრილი – სოფ. გვიმლაურაში დასუფთავების აქციის გარდა, 300 მ2 ფართობის    ახლად გაკეთებულ სკვერში,  პირველი საშუალო სკოლის ინიციატივით და საკრებულოს და გამგეობის თანამშრომლების დახმარებით, დაირგო 15 ძირი  ნერგი.

24 აპრილი –  გამგეობის და საკრებულოს ინიციატივით დასუფთავდა ქ. ლანჩხუთის რკინიგზის სადგურის  და საავადმყოფოს მიმდებარე ტერიტორიები. სულ  1 ჰა ფართობის ტერიტორია. აქციაში მონაწილეობა მიიღეს – გამგეობის, საკრებულოს და ა.ი.პ.-ების თანამშრომლებმა.

ამის გარდა  მთელი კვირის განმავლობაში ლანჩხუთის რაიონის სოფლების რწმუნებულებმა დასუფთავების აქციები ჩაატარეს თითქმის ყველა სოფელში. სულ  შეგროვდა 7 მ3 ნარჩენი.

ჩოხატაური

28 აპრილი  – დასუფთავდა ჩოხატაურის  ცენტრის მთელი ტერიტორია, დაახლოებით 2 ჰა ფართობი.  მონაწილეობდა 250 ადამიანი, შეგროვდა 9 მ3 ნარჩენი.

ოზურგეთი

28 აპრილი  –  დასუფთავების აქცია ჩატარდა გუბერნიის ადმინისტრაციის ინიციატივით. დასუფთავდა 0,5 ჰექტარი  ტერიტორია, შეგროვდა და გატანილი   5 მ3 ნარჩენი. დაახლოებით 150-მდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა.

დასუფთავების აქცია გურიის რეგიონში ჩატარდა პროექტის – „დავასუფთაოთ საქართველო“ (ფაზა III) ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს არასამთავრობო ორგანიზაციათა კონსორციუმი – ,,საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო, საქართველოს ბუნების მკვლევართა კავშირი „ორქისი“ და „ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლება და ნარჩენების მართვა“. პროექტი ხორციელდება შვედეთის მთავრობის ფინანსური უზრუნველყოფით, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მხარდაჭერით, მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიასთან თანამშრომლობით.

„ერთად დავასუფთაოთ საქართველო“- დასუფთავების აქცია აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში

22 აპრილი – დედამიწის დღე, მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური გარემოსდაცვითი ღონისძიებაა, რომლშიც ყოველ წელს მილიონობით მოხალისე მონაწილეობს.

აჭარაში, კამპანია „დავასუფთაოთ საქართველო“ ფარგლებში დედამიწის დღისადმი მიძღვნილი კვირეული დასუფთავების აქციებით აღინიშნა.  მასში ორგანიზაორებთან ერთად მონაწილეობა მიიღეს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა.

24 აპრილი

ქედა   –        დასუფთავდა 20 ჰა ფართობი, მონაწილეობდა 200 ადამიანი, შეგროვდა

                   25 მ3  ნარჩენი.

 

ქობულეთი –      დასუფთვდა  15 ჰექტარი ფართობი, მონაწილეობდა 120 კაცი, შეგროვდა

15 მ3   ნარჩენი.

 

შუახევი  –           დასუფთდავდა 30 ჰა ფართობი, მონაწილეობდა 250 ადამიანი, შეგროვდა

20  მ3        ნარჩენი.

 

ხელვაჩაური –     დასუფთავდა 20 ჰა ფართობი, მონაწილეობდა 90 ადამიანი, შეგროვდა

18 მ3     ნარჩენი.

 

ხულო      –        დასუფთავდა 20 ჰა ფართობი, მონაწილეობდა 90 ადამიანი, შეგროვდა 15 მ3        ნარჩენი.

 

29 აპრილს აქციები მოეწყო ქალაქ ბათუმში

 

ბათუმის დასუფთავების აქციებში, განსაკუთრებული აქტიობით გამოირჩეოდნენ მოსწავლეები და სტუდენტები. 150 ჰა ტერიტორიის დასუფთავებაში მონაწილეობა მიიღო 700–ზე მეტმა ადამიანმა, რომელთა ძალისხმევით შეგროვდა და ნაგავსაყრელზე გატანილი იქნა 35 მ3  ნარჩენი.

სულ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში, დედამიწის დღისადმი მიძღვნილი დასუფთავების აქციებისას გაიწმინდა 255 ჰექტარი ტერიტორია და შეგროვდა 128  მ3 ნარჩენი.

დასუფთავების აქციები ჩატარდა პროექტის – „დავასუფთაოთ საქართველო“ (ფაზა III)  ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს არასამთავრობო ორგანიზაციათა კონსორციუმი – ,,საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო, საქართველოს ბუნების მკვლევართა კავშირი „ორქისი“ და „ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლება და ნარჩენების მართვა“. პროექტი ხორციელდება შვედეთის მთავრობის ფინანსური უზრუნველყოფით, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მხარდაჭერით, მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიასთან თანამშრომლობით.

გადასვლა ზემოთ