Category archive

სიახლეები - page 3

მცხეთა-მთიანეთის გუბერნიაში პროექტის „არასამთავრობო/სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერებით მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ადგილობრივ და ეროვნულ დონეებზე“ ფარგლებში შედგა საინფორმაციო შინაარსის შეხვედრა.

შეხვედრის მიზანს წარმოადგენდა, გუბერნიის წარმომადგენლებს მიეღო ინფორმაცია პროექტის მიზნებისა და ამოცანების, ასევე  პროექტის ფარგლებში მათ რეგიონში დაგეგმილი ღონიძიებების შესახებ.

პროექტი რეგიონში ხორციელდება ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით და მას ახორციელებენ  საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები–საქართველო; სითი ინსტიტუტი საქართველო; სამეცნიერო–ინტელექტუალური კლუბი „თაობათა დიალოგი“ და საზოგადოებრივი დამცველი.

პროექტის მიმდინარეობა ითავლისწინებს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობების გაძლიერებას, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცედურასთან დაკავშირებით და მათი ჩართულობის ხელშეწყობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.

პროექტის განხორციელების არეალია საქართველოს 4 რეგიონი (მცხეთა–მთიანეთი; იმერეთი; რაჭა–ლეჩხუმი და სამცხე–ჯავახეთი). გარდა სამიზნე რეგიონებისა, საინფორმაციო შინაარსის შეხვედრები შედგება  მთელი საქართველოს მასშტაბით.

მცხეთა-მთიანეთის გუბერნიაში ჩატარებულ შეხვედრაში მონაწილეობდნენ საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები–საქართველოსა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. შეხვედრაზე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა გამოთქვეს მზაობა პროექტში აქტიური მონაწილეობის.

პროექტის დავსუფთაოთ საქართველო ფაზა III ეროვნული შეხვედრა

 

სასტუმრო „რედისონი“-ს ახალ საკონფერენციო დარბაზში „რესპუბლიკა“, შედგა პროექტის “დავასუფთაოთ საქართველო ფაზა III“ ეროვნული შემაჯამებელი შეხვედრა, რომლის მიზანი იყო დამსწრე საზოგადოებას მოესმინა ანგარიში პროექტით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში შესრულებული საქმიანობებისა და მიღწეულის შედეგების შესახებ. 

პროექტის მიმდინარეობა მიზნად ისახავდა საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას და მოსახლეობაში გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის გაზრდას.

პროექტი ხორციელდება არასამთავრობო ორგანიზაციათა კონსორციუმის – ,,საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო“, „ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლება და ნარჩენების მართვა“ და საქართველოს ბუნების მკვლევართა კავშირი „ორქისი“ მიერ და მისი მიმდინარეობა („დავასუფთოთ საქართველო ფაზა Ш, 2015-2018 წწ.) მოიცავდა სამ ძირითად კომპონენტს.

ეროვნულ შეხედრაში მონაწილეობა მიიღეს და დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით მიმართეს შვედეთის სრულუფლებიანმა ელჩმა საქართველშო ქ-მა მარტინა ქვიქმა, შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელმა საქართველოში ქ-მა მოლი ლიენმა, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის მოადგილემ ბ-მა ნოდარ კერესელიძემ, საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარის მოსადგილემ ბ-მა ზაზა ხუციშვილმა, ნარჩენების მართვის კომპანიის დირექტორმა ბ-მა გიორგი შუხოშვილმა, კონსორციუმის წევრებმა. რომლებმაც კიდევ ერთხელ შეაფასეს პროექტის მუშაობა.

შეხვედრაზე პროექტის მენეჯერების მიერ გაკეთდა მოხსენებები იმ კონკრეტული კომპონენტების შესახებ, რომელიც მათ ქონდათ ნაკისრი პროექტის ფარგლებში. თითოეული კომპონენტის აღსასრულებლად დასახული იყო არაერთი ამოცანა, რომელიც წარმატებით განახორციელა პროექტის ჯგუფმა (პროექტის ფარგლებში ჩატარებული საქმიანობების შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ მოიძიოთ პროექტის ვებ გვერდზე: http://cleanup.ge/?lang=geo&go).

შეხვედრაზე მოწვეული იყო სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებიც ახორციელებენ პროექტებს ნარჩენების მართვის საკითხებზე. მათ მიერ გაკეთდა მოხსენებები მათ ორგანიზაციებში მიმდინარე პროექტების შესახებ. ქ-მა ნინო შავგულიძემ (CENN) საზოგადოებას გააცნო ინფორმაცია პროექტის „ნარჩენების მართვის ტექნოლოგია რეგიონებში, ფაზა 2“ შესახებ, ხოლო  ქ-ნი ხათუნა გოგალაძემ (GEO) ისაუბრა პროექტის „ნარჩენების მართვის კოდექსით გათვალისწინებული მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების პრინციპის დანერგვის მხარდაჭერა“ მიმდინარეობის შესახებ რომელსაც მისი ორგანიზაცია ახორციელებს.

პროექტის შემაჯამებელ შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს განმახორციელებელი კონსორციუმის წევრებმა, ,,საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო“-ს რეგიონალური ორგანიზაციების (პროექტის კოორდინატორებმა რეგიონებში), სხვადასხვა სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა.

პროექტი ხორციელდება შვედეთის მთავრობის ფინანსური უზრუნველყოფით, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მხარდაჭერით, მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიასთან და საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტთან თანამშრომლობით.

5 ივნისი გარემოს დაცვის საერთაშორისო დღეა!

5 ივნისს, გარემოს დაცვის საერთაშორისო დღეს, საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველოს ორგანიზებით, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხარდაჭერით, სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომლთა მონაწილეობით, კამპანია „დავასუფთაოთ საქართველო“ ფარგლებში ჩატარდა დასუფთავების აქცია ქ. მცხეთაში. გარემოსდაცვითი დღის აღნიშვნა მიზნად ისახავს ადამიანთა პასუხისმგებლობის გაცნობიერებას ბუნების მიმართ, გარემოს მდგრადი განვითარებისათვის ხელშეწყობას და გარემოს შენარჩუნებისა და გაუმჯობესებისათვის ბრძოლაში საზოგადოების აქტიურ ჩართვას. ამ დღის ფარგლებში ყოველწლიურად მსოფლიოს მასშატაბით მრავალი გარემოსდაცვითი აქტივობები ტარდება. საქართველოშიც ეს დღე სხვადასხვა გარემოსდაცვითი აქტივობებით აღინიშნება. 5 ივნისი, გარემოს დაცვის საერთაშორისო დღე მსოფლიოს მასშტაბით აღინიშნება 1973 წლიდან. დაუსფთავების აქციაში მონაწილეობა მიიღო 30-მდე მოხალისემ, რომელთა მიერ დასუფთავდა დაახლოებით 1 ჰა ფართობი, შეგროვდა 1 მ3 მოცულობის ნარჩენი. დასუფთავების აქცია ჩატარდა პროექტის – „დავასუფთაოთ საქართველო-ფაზა III“ ფარგლებში, რომელსაც ახორციელდებს არასამთავრობო ორგანიზაციათა კონსორციუმი – ,,საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო, საქართველოს ბუნების მკვლევართა კავშირი „ორქისი“ და „ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლება და ნარჩენების მართვა“. პროექტი ხორციელდება შვედეთის მთავრობის ფინანსური უზრუნველყოფით, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხარდაჭერით, მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიასთან თანამშრომლობით.

საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური

5 ივნისი გარემოს დაცვის საერთაშორისო დღეა

 

5 ივნისს, გარემოს დაცვის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად, კამპანია „დავასუფთაოთ საქართველო“ ფარგლებში  ყვარელის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი კოორდინატორის ორგანიზებითა და ხელისუფლების მხარდაჭერით, ჩატარდა დასუფთავების აქცია.  აქციის ფარგლებში დასუფთავდა ნეკრესისსა და გრემის მთავარანგელოზის ტაძრების მიმდებარე  ტერიტორიები, დაახლოებით 6 ჰა ფართობი. დასუფთავების აქციაში მონაწილეობა მიიღო დაახლოებით  85 ადგილობრივმა, რომელთა მიერ შეგროვდა 7 მ3 მოცულობის ნარჩენი.5 ივნისი, გარემოს დაცვის საერთაშორისო დღე მსოფლიოს მასშტაბით აღინიშნება 1973 წლიდან.  ამ დღის ფარგლებში ყოველწლიურად მსოფლიოს მასშატაბით მრავალი გარემოსდაცვითი აქტივობები ტარდება. საქართველოშიც ეს დღე სხვადასხვა გარემოსდაცვითი აქტივობებით აღინიშნება.დასუფთავების აქცია ჩატარდა პროექტის – „დავასუფთაოთ საქართველო-ფაზა III“ ფარგლებში, რომელსაც ახორციელდებს არასამთავრობო ორგანიზაციათა კონსორციუმი – ,,საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო, საქართველოს ბუნების მკვლევართა კავშირი „ორქისი“ და „ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლება და ნარჩენების მართვა“. პროექტი ხორციელდება შვედეთის მთავრობის ფინანსური უზრუნველყოფით, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხარდაჭერით, მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიასთან თანამშრომლობით.

საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური

დასუფთავებია აქცია – ზესატაფონის მუნიციპალიტეტში

19 მაისს, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში კამპანია „დავასუფთაოთ საქართველო“ ფარგლებში, საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები საქართველოს ადგილობრივი კოორდინდატორის ორგანიზებით ჩატარდა დასუფთავების აქცია, რომლის ფარგლებშიც დასუფთავდა ბაზრის, პარკის, ცენტრალური მოედნის, სკოლების და ბაღების ტერიტორიები, ასევე შორაპნის ციხის მიმდებარე ტერიტორია. აქციაში ორგანიზატორებთან ერთად მონაწილეობა მიიღეს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობის წარმომადგენლებმა, დაუფთავების სამსახურისა და ბაგა-ბაღების თანამშრომლებმა. აქციის ფარგლებში დასუფთავდა 15 ჰა ფართობი, შეგროვდა 2,2 მ3 მოცულობის ნარჩენი, მონაწილეობა მიიღო დაახლოებით 200-მდე მოხალისემ. კამპანია „დავასუფთაოთ საქართველო“ მიმდინარეობს პროექტის – „დავასუფთაოთ საქართველო-ფაზა III“ ფარგლებში, რომელსაც ახორციელდებს არასამთავრობო ორგანიზაციათა კონსორციუმი – ,,საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო, საქართველოს ბუნების მკვლევართა კავშირი „ორქისი“ და „ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლება და ნარჩენების მართვა“. პროექტი ხორციელდება შვედეთის მთავრობის ფინანსური უზრუნველყოფით, მიერ,  გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხარდაჭერით, მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიასთან თანამშრომლობით.

 

საქართველოში კონკურსი სუფთა რეგიონი მესამედ გამოცხადდა

საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველოს და საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის ინიციატივითა და ორგანიზებით, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხარდაჭერით, საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან თანამშრომლობის ფარგლებში საქართველოს პარლამენტში შედგა შეხვედრა, სადაც კონკურსი „სუფთა რეგიონი“ მესამედ გამოცხადდა. შეხვედრა გახსნა საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარემ ბ-მა კახა ჯუჭავამ, რომელმაც ისაუბრა კონკურსის იდეისა და მნიშვნელობის შესახებ. შეხვედრის მონაწილეებს მიესალმენ, შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელი საქართველოში ქ-ნ მოლი ლიენი, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ბ-ნი სოლომონ პავლიაშვილი, პროექტის „დავასუფთაოთ საქართველო-ფაზა III“ განმახორციელებელი არსამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.შეხვედრის მსვლელობისას პროექტის „დავასუფთაოთ საქართველო ფაზა III“ მენეჯერმა, საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველოს თანათავმჯდომარემ ქ-ნი ნინო ჩხობაძემ, საქართველოს ბუნების მკვლევართა კავშირის „ორქისი“-ს და „ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლება და ნარჩენების მართვა“-ს წარმომადგენლებმა, შეკრებილ საზოგადოებას წარუდგინეს პრეზენტაცია  პროექტის ფარგლებში  დღემდე განხორციელებული აქტივობების შესახებ, ასევე ისაუბრეს დაგეგმილ სამომავლო ღონისძიებებზე.საქართველოში, კონკურსი „სუფთა რეგიონი“ ცხადდება პროექტის „დავსუფთაოთ საქართველო ფაზა III” ფარგლებში და მისი მიზანია ქვეყნის მასშტაბით გამოვლინდეს ყველაზე „სუფთა რეგიონი“, „სუფთა მუნიციპალიტეტი“, „სუფთა ქალაქი/დაბა“, „სუფთა სოფელი/თემი“, „ლამაზი ეზო“. 2018 წელს დაემატება კიდევ ორი ნომინაცია „სუფთა/ლამაზი ქუჩა“ და „ყველაზე ლამაზი აივანი“.

პროექტის ფარგლებში დაწესებულმა კონკურსმა „სუფთა რეგიონი“ ქვეყნის მასშტაბით შეამცირა სტიქიური ნაგავსაყრელების რიცხვი, გაზარდა საზოგადოების ცნობიერება და პრიორიტეტული  გახადა ნარჩენების მართვა. პროექტის ფარგლებში 2012-2013 წლებში აღრიცხული 1357 სტიქიური ნაგავსაყრელიდან  დღევანდელი მონაცემებით ირიცხება 330.

კონკურსი „სუფთა რეგიონი“ საქართველოში პირველად 2015 და ამ წლის გამარჯვებულები იყვნენ სამეგრელო – ზემო სვანეთის რეგიონი, ახმეტის მუნიციპალიტეტი და სოფელი ჭითაწყარი – ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში. მეორედ აღნიშნული კონკურსი 2017 წელს ჩატარდა  და გამოვლინდა შემდეგი გამარჯვებულები:  „სუფთა რეგიონი“ – გურიის რეგიონი;  „სუფთა მუნიციპალიტეტი“ – კასპის მუნიციპალიტეტი;  „სუფთა ქალაქი“ –  ქალაქი ზუგდიდი; „სუფთა სოფელი“ – სოფელი ორსანტია (ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი);  „ლამაზი ეზო“ –  პაატა გოგელიას ეზო (ქ. ზუგდიდი). 2017 წლის კონკურსის ფარგლებში სიგელებით დაჯილდოვდნენ ასევე, ლამაზი ეზოს ნომინაციაში კახა დარასელია, მიხეილ ჭკადუა (ქ. ზუგდიდი) და ავთანდილ ტუხაშილი (სიღნაღის მუნიციპალიტეტი). სიგელები გადაეცა ზუგდიდის აიიპ „ზუგდიდდასუფთავების ცენტრს“ განსაკუთრებული აქტიურობისთვის, კახეთის გუბერნიასა და  შპს” თბილსერვისჯგუფის“  პროექტის მხარდაჭერისთვის.ინფორმაცია კონკურსის პირობების შესახებ გავრცელდება სოციალური ქსელების საშუალებით და დაეგზავნება ყველა რეგიონს. კონკურსში მონაწილე რეგიონებს, კერძო პირებსა თუ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს შეუძლიათ მიიღონ მონაწილეობა და მითითებულ ფეისბუკ მისამართზე: https://www.facebook.com/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%97-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D-Clean-Up-Georgia-178239728902796/

გადმოაგზავნონ მათი რეგიონის, ქალაქის, სოფლის, ეზოსა თუ საცხოვრებელი ადგილების ამსახველი ფოტო და ვიდეო მასალები. კონკურსის ფარგლებში შეიქმნება სპეციალური კომისია (სამინისტროსა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ჟურნალისტები), რომლებიც ოქტომბრის ბოლოს გამოავლენენ გამარჯვებულ ნომინანტებს.

კამპანია „დავასუფთაოთ საქართველო“ მიმდინარეობს პროექტის – „დავასუფთაოთ საქართველო-ფაზა III“ ფარგლებში, რომელსაც ახორციელდებს არასამთავრობო ორგანიზაციათა კონსორციუმი – ,,საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო, საქართველოს ბუნების მკვლევართა კავშირი „ორქისი“ და „ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლება და ნარჩენების მართვა“. პროექტი ხორციელდება შვედეთის მთავრობის ფინანსური უზრუნველყოფით, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მხარდაჭერით, მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიასთან თანამშრომლობით.

ახმეტაში ბიომასის მწარმოებელი საწარმო გაიხსნა

ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატაანში, შეიქმნა პირველი ბიომასის მწარმოებელი საწარმო, სადაც იწარმოება RUF სტანდარტის საწვავი ბრიკეტები. ბრიკრეტები მიღება  მშრალად, ხე ტყის ნარჩენებსა და ნახერხზე მაღალი წნევის ზემოქმედებით რაიმე დამატებითი შემკვრელის გარეშე. ბრიკეტები გამიზნულია რეგიონის მუნიციპალიტეტების საჯარო დაწესებულებებისა და კერძო მომხმარებლების საწვავით უზრუნველყოფისათვის.

 

საწარმოს დაფუძნების ღონისძიებები განხორციელდა საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველოს მიერ, გაეროს განვითარების პროგრამის „ბიომასის წარმოებისა და გამოყენების ხელშეწყობა საქართველოში“- პროექტის ფარგლებში.

 

საწარმოს შექმნა ხელს შეუწყობს ნარჩენი ბიომასის გადამუშავებით ალტერნატიული საწვავი რესურსის დანერგვას და ბუნებრივ ტყეებზე ზეწოლის შემცირებას. ბიომასის საწვავის მდგარად წარმოებას და გამოყენებას  საქართველოში, დაინტერესებული ჯგუფების მოტივაციის გაზრდას ბიომასის საწვავის საწარმოების ახალი პროექტების შემუშავებისათვის, ბიომასის საწვავის პოპულარიზაციას.

 

საქართველოში გავრცელებული ტყის კაფვის დამკვიდრებული პრაქტიკით, მერქნისა და შეშის მოპოვების შემდგომ, 30 სმ დიამეტრზე მცირე ხის ტოტები და მორები რჩება ტყეში. რის გამოც, ხშირად იხერგება ტყის მისასვლელი გზები, მიტოვებულ ტოტებსა და ტყის ნარჩენებზე კი აქტიურდება მცენარეთა დაავადებები და პარაზიტები, რაც შემდგომში დიდი ზიანს აყენებს ტყეების.  ბიომასის საწვავი ბრიკეტების წარმოებისათვის, კი რეკომენდირებულია სწორედ, 8-30 სმ სისქის ხის ტოტები და ნარჩენები, რომლის გამოყენებაც დღეს უკვე შესაძლებელია, როგორც საწარმოო ნედლეული ბიომასის ბრიკეტების წარმოებისათვის.

 

საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები საქართველოს თანათავმჯდომარის  ქ-ნ რუსუდან სიმონიძის განაცხადებით „აღნიშნული საწარმოს წარმატებული ფუნქციონირება ხელს შეუწყობს კახეთში მცხოვრები ოჯახების გათბობის ხარჯების დაზოგვას, ხეების საშეშე მასალად გამოყენების შემცირებას და ტყეებში ფიტოსანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის“.

 

გარდა ბიომასის ბრიკეტების მწარმოებელი საწარმოს დაფუძნებისა, პროექტის ფარგლებში, საქართველოს მწვანეთა მოძრაობამ ასევე შეიძინა ენერგოეფექტური ღუმელები, რომელიც გადაეცა ახმეტის მუნიციპალიტეტს. აღნიშნული ენერგოეფექტური ღუმელები იმუშავებს RUF სტანდარტის საწვავ ბრიკეტებზე და უზრუნველყოფს საბავშვო ბაღის გათბობას 2017 წლიდან.

საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა მომავალშიც გეგმავს მსგავსი პროექტების განხორციელებაში საკუთარი წვლილის შეტანას, რითაც ხელს შეუწყობს ქვეყანაში მოჭრილი ხეების რაოდენობის შემცირებას და ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროექტი განხორციელდა  გაეროს განვითარების პროექტის  (UNDP)  „ბიომასის წარმოებისა და გამოყენების ხელშეწყობა“ საქართველოში ფარგლებში, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსთან და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებასთან (GIZ) თანამშრომლობით.

პროექტის „ადგილობრივი თემების მონაწილეობით ბუნებრივი რესურსების მდგრად გამოყენებასა და კონსერვაციაზე ხელშეწყობა სამეგრელოს რეგიონში“ შემაჯამებელი შეხვედრა

საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველოს მიერ სამეგრელოს რეგიონში 2015-2016 წწ. განხორციელდა პროექტი „ადგილობრივი თემების მონაწილეობით ბუნებრივი რესურსების მდგრად გამოყენებასა და კონსერვაციაზე ხელშეწყობა სამეგრელოს რეგიონში“. პროექტი წარმოადგენდა 2012–2013 წლებში განხორციელებული საპილოტე პროგრამის გაგრძელებას, რომელიც ითვალისწინებდა რეგიონში სამეცნიერო–კვლევითი სამუშაოების ჩატარების გზით ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგსა და სენსიტიური უბნების იდენტიფიცირებას.

მიმდინარე წლის სექტემბერში  (18-20) დასრულდა აღნიშნული პროექტის ორწლიანი სამუშაო პერიოდი და მის ფარგლებში ზუდგიდის მუნიციპალიტეტში შედგა შემაჯამებელი შეხვედრა. რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს რეგიონში პროექტის ფარგლებში შერჩეულმა კოორდინატორებმა და პროექტის დონორი ორგანიზაციის წარმომადგენელმა, ექსპერტებმა.

შეხვედრაზე პროექტის კოორტინატორის მიერ გაკეთდა მოხსენება ჩატარებულ საქმიანობებებზე და პროექტით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე. პროექტის ესპერტების მიერ გაკეთდა მოხსენებები მათ მიერ შესულებული სამიანობების შესახებ

პროექტი ითვალისწინებდა სამეგრელოს 7 რაიონის 21 სამიზნე თემში მაღალკონსერვაციული ჰაბიტატების კონსერვაციაზე ხელშეწყობას, ადგილობრივი სამიზნე თემების ცხოვრების დონის გაუმჯობესებას ბუნებრივი რესურსების მდგრადი გამოყენების პრაქტიკის დანერგვითა და საზოგადოების გარემოსდაცვითი ცნობიერების გაუმჯობესებას. პროექტის ფარგლებში ჩატარდა კომპლექსური აქტივობები, მათ შორის გამწვანებისა და დასუფთავების აქციები, დეგრადირებული ტყეების ფრაგმენტებისა და ქარსაცავი ზოლების აღდგენითი სამუშაოები, ალტერნატიული, ეკოლოგიურად გამართლებული აღდგენადი ენერგო–ტექნოლოგიების დემონსტრირება, სამეცნიერო–კვლევითი და ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანიები, სასკოლო ოლიმპიადები, მოეწყო ეკო-ბანაკი მოსწავლეებისათვის და ა.შ.

პროექტი ინიცირებულია საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები საქართველოს მიერ, შვეიცარიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციის Pro-Natura – დედამიწის მეგობრები – შვეიცარიის  ფინანსური მხარდაჭერით.

შეხვედრა სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ იანეთის მოსახლეობასთან

17 აგვისტოს, 2017 წ საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები საქართველოს სამტრედიის რეგიონალური კოორდინატორის ორგანიზებით, პროექტის „დავასუფთაოთ საქრთველო ფაზა III” ფარგლებში, ჩატარდა შეხვედრა სოფელ იანეთის მოსახლეობასთან პროექტით დაგეგმილ ღონისძიებებთან დაკავშირებით, რომელიც გულისხმობს რეგიონებში და სოფლებში ნარჩენებთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარების ხელშეწყობას და ადგილობრივი მოსახლეობაში ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანიის ჩატარებას.

შეკრებილ მოსახლეობას ადგილობრივი კორდინატორის მიერ მიეწოდა ინფორმაცია იმ საფრთხეების შესახებ, რაც შეიძლება გამოწვეული იყოს გარემოში ნარჩენების უსისტემოდ განთავსებით. საუბარი იყო ევროპის წამყვანი ქვეყნების მაგალითებზე, სადაც აღნიშნული პრობლება უკვე მოგარებულია და რომ მის მოგვარებაში აქტიურად იყო ჩართული რიგითი მოქალაქეები.

შეხვედრაზე ადგილობრივი მოსახლეობის მხრიდან დაფიქსირდა ის პრობლემები რაც ადგილობრივებს აწუხებს. ითქვა რომ, სოფლის ამბულატორიას სამედიცინო ნარჩენების გატანაზე ხელშეკრულება გაფორმებული აქვს შპს „ეკო მედიკალ ჯგუფი“-სთან, მაგრამ ეს უკანასკნელი არ ახორციელებს მომსახურეობას; სოფელ იანეთის მესამე უბანში, სოფელ ეწერის მხარეს არსებობს არალეგალური ნაგავსაყრელი, რომელიც გაუსაძლის პირობებს უქმნის მიმდებარედ მცხოვრებლებს; სოფლის ტერიტორიაზე მდ. გუბისწყლის მიდამოებში ხორციელდება ქვიშა-ხრეშის მოპოვება, რაც ანადგურებს საძოვრებს და ზიანს აყენებს მოსახლეობის სავარგულებს. შეხვედრას ესწრებოდა 14 ადგილობრივი მაცხოვრებელი.

პროექტს – „დავასუფთაოთ საქართველო-ფაზა III“,  ახორციელებს არასამთავრობო ორგანიზაციათა კონსორციუმი – ,,საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო, საქართველოს ბუნების მკვლევართა კავშირი „ორქისი“ და „ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლება და ნარჩენების მართვა“. პროექტი ხორციელდება შვედეთის მთავრობის ფინანსური უზრუნველყოფით, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მხარდაჭერით, მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიასთან თანამშრომლობით.

შეხვედრა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გუმბარაში

17 აგვისტოს 2017წ, საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები საქართველოს წყალტუბოს რეგიონალური კოორდინატორის ორგანიზებით, პროექტის „დავასუფთაოთ საქრთველო ფაზა III” ფარგლებში, ჩატარდა შეხვედრა სოფელ გუმბარას მოსახლეობასთან მუნიციპალიტეტში არსებულ ნარჩენების მართვის პროებლემებთან დაკავშირებით.

შეხვედრაზე ადგილობრივმა კოორდინატორმა შეკრებილ საზოაგადოებას მიაწოდა ინფორმაცია ნარჩენების მართვის კუთხით საქართველოში არსებულ პრობლემებზე, მუნიციპალიტეტების ვალდებულებებზე და მსოფლიო გამოცდილებაზე ნარჩენების მართვის კუთხით.

მოსახლეობის მხრიდან აღინიშნა, რომ სოფლად ჯერ კიდევ მოუგვარებელია აღნიშნული საკითხი და ისინი მზად არიან აქტიურად ჩაერთონ ყველა იმ ინიციატივაში, რომელიც ქვეყანაში  და მათ მუნიციპალიტეტში განხორციელდება. შეხვედრამ საზოგადოებაში საკითხის აქტუალურობიდან გამომდინარე დიდი ინტერესი გამოიწვია. შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღო 18 ადგილობრივმა მაცხოვრებელმა.

პროექტს – „დავასუფთაოთ საქართველო-ფაზა III“, ახორციელებს არასამთავრობო ორგანიზაციათა კონსორციუმი – ,,საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო, საქართველოს ბუნების მკვლევართა კავშირი „ორქისი“ და „ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლება და ნარჩენების მართვა“. პროექტი ხორციელდება შვედეთის მთავრობის ფინანსური უზრუნველყოფით, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მხარდაჭერით, მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიასთან თანამშრომლობით.

გადასვლა ზემოთ