Category archive

Uncategorized

შეხვედრა სოფელ დიდი ჯიხაიშის მოსახლეობასთან

in Uncategorized/სიახლეები by

 

 

15 აგვისტოს 2017, საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები საქართველოს სამტრედიის რეგიონალური კოორდინატორის ორგანიზებით, პროექტის „დავასუფთაოთ საქრთველო ფაზა III” ფარგლებში, ჩატარდა შეხვედრა სოფელ დიდი ჯიხაიშის ნარჩენების მართვის პროებლემებთან დაკავშირებით.

შეხვედრაზე ადგილობრივმა კოორდინატორმა შეკრებილ საზოაგადოებას მიაწოდა ინფორმაცია ნარჩენების მართვის კუთხით საქართველოში არსებულ პრობლემებზე, მუნიციპალიტეტების ვალდებულებებზე და მსოფლიო გამოცდილებაზე ნარჩენების მართვის კუთხით.

შეხვედრამ მოსახლეობაში დიდი დაინტერესება გამოიწვია, აღინიშნა, რომ დიდი მნიშვნელობა აქვს ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანიის წარმოებას და ფართომასშტაბიანი დასუფთავების აქციების ორგანიზებას. შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღო 13 ადგილობრივმა მაცხოვრებელმა.

პროექტს – „დავასუფთაოთ საქართველო-ფაზა III“, ახორციელებს არასამთავრობო ორგანიზაციათა კონსორციუმი – ,,საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო, საქართველოს ბუნების მკვლევართა კავშირი „ორქისი“ და „ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლება და ნარჩენების მართვა“. პროექტი ხორციელდება შვედეთის მთავრობის ფინანსური უზრუნველყოფით, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მხარდაჭერით, მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიასთან თანამშრომლობით.

საქართველოში გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მართვაში ადგილობრივი თემების მონაწილეობის შეფასება და ამ საქმეში მათი უფლებებისა და როლის ამაღლების ხელშეწყობა

in Uncategorized by

2016-2017 წლებში არასამთავრობო ორგანიზაციები „საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა“ და ასოციაცია „ძელქვა“, გლობალური სატყეო კოალიციის დაფინანსების ჩარჩოებში ახორციელებს პროექტს  „საქართველოში გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მართვაში ადგილობრივი თემების მონაწილეობის შეფასება და ამ საქმეში მათი უფლებებისა და როლის ამაღლების ხელშეწყობა“.

Global Forest Coalition (GFC) შეიქმნა 2000 წელს 19 არასამთავრობო, მკვიდრი მოსახლეობისა და ადგილობრივი თემების ორგანიზაციების მიერ. კოალიციის საქმიანობაში, მრავალ მიმართულებას შორის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ტყის სამუშაო ჯგუფს.

პრაქტიკამ აჩვენა, რომ დედამიწის ლოკალური ტერიტორიების, ლანშაფტებისა და განსაკუთრებული უბნების დაცვის მრავალფეროვან ორგანიზაციულ და ფუნქციურ სისტემებს შორის  მეტად ეფექტური აღმოჩნდა  ადგილობრივი მოსახლეობისა და თემების მიერ თვითორგანიზებული დაცვის სისტემა ICCAs (Indigenous and community conserved areas).

მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში გამოვლინდა ტყის უბნები, რომელსაც ადგილობრივი მოსახლეობა იცავს და არსებული მასშტაბებიდან გამომდინარე შესაძლებელი გახდა ICCAs მსოფლიო კონსორციუმის შექმნა, რომელიც წარმატებით და მეტად ეფექტურად ფუნქციონირებს.

ეს სისტემა განსაკუთრებით წარმატებით ფუნქციონრებს დაბალი და ნაკლებად განვითარებული ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში. ასეთ შემთხვევებში, დაინტერესებული ადგილობრივი მოსახლეობის ქმედებები ეყრდნობა ტრადიციებს, წინა თაობების გამოცდილებასა და მიდგომებს.

ცნობილია, რომ ტყის უბნების დაცვის სტრანდარტული მიდგომები, სტრუქტურული და ორგანიზაციული ასპექტები, გარკვეულ კონფლიქტურ სიტაციებს წარმოქმნის მენეჯმენტსა და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის. თვით თემების მიერ ტერიტორიების დაცვის შემთხვევაში კი ეს სიტუაცია არ არსებობს და შედეგად ადგილობრივი თემების მიერ ტერტორიების დაცვის ხარისხი მნიშვნელოვნად აღემატება სახელმწიფოს მიერ სატყო უბნების დაცვის ხარისხს.

ჩვენი პროექტი  სწორედ ასეთი სიტუაციების შეფასებას ეხება და შედეგებიც მეტად საინტერსო და იმედისმომცემი მივიღეთ.

მოკლე პერიოდში გამოვავლინეთ ადგილობრივი მოსახლეობისა და თემების მიერ მიმდებარე ტყეების დაცვისა და შენარჩუნების მრავალი ფაქტი (შეგნებულად არ ვასახელებთ, რათა ბრაკონიერებსა და არაკეთილსინდისიერ ბუნების დამცველებს არ ვუბიძგოთ დაცული ტყეების გაჩეხვისაკენ).

ჩვენ ინტენსიურად ვმუშაობთ და პროექტის დასრულების შემდეგაც ვაპირებთ აქტიური კონტაქტების შევინარჩუნოთ შიდა ქართლისა და იმერეთის 3 თემთან, ვეხმარებით მათ გაძლიერებასა და დასახული მიზნების შესრულებაში, მოვიპოვებთ მათთვის ინფორმაციას და ვლობირებთ მუნიციპალიტეტის თუ ცენტრალური ხელისუფლების წინაშე. ადგილობრივი თემებისათვის ნაყოფიერი გამოდგა პროფესიონალების დახმარება, რომლებსაც დავაკავშირეთ მათივე თხოვნის  საფუძველზე.

ადგილობრივ თემებთან დაკავშირებით ჩვენი მიდგომა მკაცრად ორიენტირებულია ადგილობრივი ინიციატივების მხარდაჭერაზე და კატეგორიულად გამოვრიცხავთ ჩვენი აზრების მათთვის კარნახს თუ თავსმოხვევას.

ივნისის თვეში ჩატარდა ეროვნული კონფერენცია, სადაც თემების წარმომადგენლებმა იმსჯელეს მიმდებარე ტყეების მდგომარეობაზე, მათ შენარჩუნებაზე, ერთმანეთს გაუზიარეს მოსაზრებები და პოზიციები, დასახეს სამომავლო ამოცანები. გადაწვიტეს, რომ ისინი გააერთიანებენ ძალისხმევას.

ტყეზე ზეწოლის შემცირების მიზნით, ადგილობრივი თემები ფიქრობენ საკუთარი ეკონომიკური პოტენციალის გაზრდაზე, რათა მათთვის ხელმისაწვდომი გახდეს ბუნებრივი გაზისა და სხვა ენერგეტიკული რესურსებით შეშის ჩანაცვლება.

ამ ამოცანის გადაჭრელად მათ მიზნად დაისახეს თავიან სოფლებში ბიომეურნეობების ხელშეწყობა და გაძლიერება. ამ იდეის რეალიზაციაში დახმარების მიზნით, ჩვენს მიერ ორგანიზებული იქნა თემების წარმომადგენელთა სტუმრობა და გამოცდილების გაზიარება მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერედაში ბიომეურნე ბატონ ოთარ ფოცხვერაშვილთან. ერთობლივად ვიმსჯელეთ სხვა საკითხებზეც.

შევადგინეთ დროში გაწერილი მოქმედებათა გეგმა და გაერთიანებული ძალებით ვახორციელებთ მას.

დასუფთავების აქცია შუახევში

in Uncategorized by

On the occasion of World Water Day  the clean up action was held in Shuakhevi Municipality. On 22 March the event was organized by the regional coordinator of the Greens Movement of Georgia/ Friends of the Earth Georgia in Adjara, with support of local authorities.

 

During the action  the shorelines of rivers Chanchkhalo, Chvanistskali and Shubnitskali were cleaned up.

In the event along with organizers actively participated local residents. Around 70 people took part in the action, approximately 2 hectares of land were  cleaned up,   about 10 m3 of waste was collected and taken to the landfill by the Cleaning Service.

 

Clean up action in Shuakhevi  municipality  has been conducted within the framework of the project “Clean Up Georgia” (Phase III)   and implemented by NGO  consortium Greens Movement of Georgia/Friends of the Earth Georgia, Georgian Society of  Nature Explorers “Orchis, “Ecological Awareness and Waste Management”  with financial support of Swedish Government and in collaboration with the Ministry of Environment and Natural Resources Protection of Georgia and Solid Waste Management Company.

სამტრედიაში მუნიციპალიტეტში დასუფთავების აქციები ჩატარდა

in Uncategorized by

საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრები-საქართველოს სამტრედიის რეგიონალური კოორდინატორის ორგანიზებით, კამპანია „დავასუფთაოთ საქართველო“ ფარგლებში ჩატარდა დასუფთავების აქცია, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო ადგილობრივი ხელისუფლების და მოსახლეობის წარმომადგენლებმა.

დასუფთავების აქცია ორგანიზებული იყო „დედამიწის დღის“ ფარგლებში და მასში მონაწილეობა მიიღო 150-მდე ადამიანმა. აქციის ფარგლებში დასუფთავდა მუნიციპალიტეტის ცენტრალური უბნები, სოფელ დიდი ჯიხაიშის ცენტრი. დაახლოებით 2 ჰა ფართობის ტერიტორია, შეგრიოვდა 3 მ3 მოცულობის ნარჩენი.

დასუფთავების აქცია სამტრედიის მუნიციპალიტეტში ჩატარდა პროექტის – „დავასუფთაოთ საქართველო-ფაზა III“ ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს არასამთავრობო ორგანიზაციათა კონსორციუმი – ,,საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო, საქართველოს ბუნების მკვლევართა კავშირი „ორქისი“ და „ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლება და ნარჩენების მართვა“. პროექტი ხორციელდება შვედეთის მთავრობის ფინანსური უზრუნველყოფით, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის  სამინისტროს მხარდაჭერით, მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიასთან თანამშრომლობით.

დაუფთავების აქცია სენაკში

in Uncategorized by

29 აპრილს, საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველოს სენაკის რეგიონალური ორგანიზატორის ორგანიზებით კამპანია „დავასუფთაოთ საქართველო“ ფარგლებში, დედამიწის დღისადმი მიძღვნილი კვირეულის ფარგლებში დასუფთავების აქცია ჩატარდა.

დასუფთავების აქციაში ორგანიზატორებთან ერთად მონაწილეობა მიიღეს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა საჯარო სკოლების მოსწავლეებმა და პედაგოგებმა. აქციის ფარგლებში დასუფთავდა რკინიგზის 6 კმ ზოლი. მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ქუჩები და პარკები. შეგროვდა 3 ტ. ნარჩენი, რომელიც გატანილი იქნა ნაგავსაყრელზე. აქციაში მონაწილეობა მიიღო 130-მდე მოხალისემ.

დასუფთავების აქცია სენაკის მუნიციპალიტეტში ჩატარდა პროექტის – „დავასუფთაოთ საქართველო-ფაზა III“ ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს არასამთავრობო ორგანიზაციათა კონსორციუმი – ,,საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო, საქართველოს ბუნების მკვლევართა კავშირი „ორქისი“ და „ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლება და ნარჩენების მართვა“. პროექტი ხორციელდება შვედეთის მთავრობის ფინანსური უზრუნველყოფით, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მხარდაჭერით, მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიასთან თანამშრომლობით.

22 აპრილი დედამიწის დღეა!

in Uncategorized/სიახლეები by

საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველოსა და გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ორგანიზებით, კამპანია „დავასუფთაოთ საქართველოს“ ფარგლებში, „დედამიწის დღე“ ფართომასშტაბიანი დასუფთავების აქციით აღინიშნა. აქციის ფარგლებში დასუფთავდა ლისის ტბისა და ახალი იპოდრომის მიმდებარე ტერიტორიები.

„დედამიწის დღე“ პირველად მსოფლიო მასშტაბით 1970 წელს აღინიშნა და მილიონობით ადამიანი გამოვიდა დედამიწის დასაცავად. ის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური გარემოსდაცვითი კამპანიაა და საკუთარი საცხოვრებელი გარემოს დაცვის მიზნით აერთიანებს მსოფლიო საზოგადოებას სხვადასხვა გარემოსდაცვითი ღონისძიების ჩასატარებლად.

საქართველოში, „დედამიწის დღე“ მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველოს მიერ 1990 წლიდან პერმანენტულად აღინიშნება და მის ფარგლებში მრავალი გარემოსდაცვითი ღონისძიება ტარდება.

მიმდინარე წელს, „დედამიწის დღის“ კვირეულის ფარგლებში მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაგეგმილია დასუფთავების აქციების ჩატარება, რომელსაც რეგიონებში კოოდინირებას უწევენ  მწვანეთა მოძრაობის ადგილობრივი კოორდინატორები. დღეს, თბილისის გარდა დასუფთავების აქციები ჩატარდა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში და მუნიციპალიტეტებში.

ლისის ტბისა და ახალი იპოდრომის მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავების აქციაში ორგანიზატორებთან ერთად მონაწილეობა მიიღეს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის პირველმა მოადგილემ ბ-ნ სოლომონ პავლიაშვილმა, მოადგილემ ქ-ნ ეკეტერინე გრიგალავამ, სამინისტროს სხვადასხვა სამასახურების წარმომადგენლებმა, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა ბ-ნ ვიქტორ დოლიძემ, შვედეთის განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელმა ქ-ნ მოლი ლიენმა, შვედეთის საელჩოს წარმომადგენლებმა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა,  პროექტის „დავასუფთაოთ საქართველო“ (ფაზა III) განმახორციელებელი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და აფხაზეთის გარემოს დაცვის სამმართველოს თანამშრომლებმა, თბილისის №107, №99 და №85 საჯარო სკოლების მოსწავლეებმა და მასწავლებლებმა, ასევე საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ნინოს სახელობის მართლმადიდებლური სკოლის მოსწავლეებმა. სხვადასხვა არასამთავრობო და სამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგნლებმა.

აქციაში სულ მონაწილეობა მიიღო 700-მდე ადამიანმა, დასუფთავდა 3 ჰა ფართობის ტერიტორია, შეგროვდა 12 მ3 მოცულობის ნარჩენი, რომელიც ქალაქის დასუფთავების სამსახურის წარმომადგენლების მიერ გატანილი იქნა ნაგავსაყრელზე.

კამპანია „დავასუფთაოთ საქართველო“ მიმდინარეობს პროექტის – „დავასუფთაოთ საქართველო-ფაზა III“ ფარგლებში, რომელსაც ახორციელდებს არასამთავრობო ორგანიზაციათა კონსორციუმი – ,,საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო, საქართველოს ბუნების მკვლევართა კავშირი „ორქისი“ და „ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლება და ნარჩენების მართვა“. პროექტი ხორციელდება შვედეთის მთავრობის ფინანსური უზრუნველყოფით, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მხარდაჭერით, მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიასთან თანამშრომლობით.

შეხვედრა ხობის მუნიციპალიტეტის პედაგოგებთან

in Uncategorized by

საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველოს ბიომრავალფეროვნების დაცვის ჯგუფის ინიციატივით, პროექტის – „ადგილობრივი თემების მონაწილეობით ბუნებრივი რესურსების მდგრად გამოყენებასა და ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციაზე ხელშეწყობა სამეგრელოს რეგიონში“ ფარგლებში, ჩატარდა საგანმანათლებლო სემინარი ხობის მუნიციპალიტეტის საბუნებისმეტყველო საგნების პედაგოგებთან. რომელსაც რეგიონში ორგანიზება გაუწია ხობის საგანმანათლებლო რესურსცენტრისა და მწვანეთა მოძრაობის ადგილობრივმა კოორდინატორმა.

შეხვედრაზე პედაგოგების მიეწოდა ინფორმაცია პროექტის ფარგლებში გაწეული საქმიანობებისა და მიღწეული შედეგების შესახებ, ასევე ზოგადად ბიომრავალფეროვნების კუთხით საქართველოში მიმდინარე საკითხებზე. საუბარი იყო ბიომრავალფეროვნების სტრატეგიაზე და სამოქმედო გეგმაზე.

შეხვედრის დასასრულს გაიმართა დისკუსია, პასუხი გაეცა ყველა იმ შეკითხვას რაც პედაგოგების მხრიდან დაისვა. სამომავლოდ, დაიგეგმა ბიომრავალფერვნების მიმართულებით სკოლებში ჩასატარებელი აქტივობები, პედაგოგებმა გამოთქვეს დიდი ინტერესი და სურვილი აქტიურად ჩაერთონ პროექტის საგანმანათლებლო ნაწილში და იმუშაონ სკოლის მოსწავლეების გარემოსდაცვითი ცნობიერების ასამაღლებლად. აღნიშნეს, რომ მათთვის სემინარის ფარგლებში მიწოდებული ინფორმაცია წარმოადგენდა სიახლეს და გამოთქვეს მზადყოფნა თანამშრომლობისათვის.

პროექტი ხორციელდება საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები – საქართველოს მიერ, შვეიცარიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციის Pro-Natura – დედამიწის მეგობრები – შვეიცარიის  ფინანსური მხარდაჭერით.

შეხვედრა გორის მუნიციპალიტეტის თანამშრომლებთან პროექტის ფარგლებში

in Uncategorized by

გორის მუნციპალიტეტში საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველოს ორგანიზებით პროექტის „კლიმატის ფორუმი აღმოსავლეთში II-ის  ფარგლებში ეროვნული პოლიტიკის დიალოგზე მასალების მომზადება, ცნობადობის ამაღლება და საგანმანათლებლო საკითხების განხორციელება“ მიმდინარეობის ფარგლებში, შედგა შეხვედრა გორის მუნციპალიტეტის თანამშრომლებთან.

შეხვედრაზე საუბარი იყო კლიმატის გლობალური ცვლილების ზოგად ასპექტებზე; კლიმატის ცვლილების შედეგების შერბილებაზე  და შეგუებაზე; განახლებად  ენერგიებზე და ენერგოეფექტურობაზე და ა.შ. ყველა იმ საკითხზე რაც წინა შეხვედრების დროს გამოიკვეთა.

პროექტი შიდა ქართლის რეგიონში ხორციელდება საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველოს მიერ, საქართველოში წითელი ჯვრის საზოგადოების, ევროკავშირის, ავსტრიის განვითარების სააგენტოსა და ავსტრიის წითელი ჯვრის ფინანსური მხარდაჭერით.

გადასვლა ზემოთ