• 22 აპრილი -დასუფთავების აქცია ასპინძაში

    22 აპრილი -დასუფთავების აქცია ასპინძაში

    2022.04.21
    დედამიწის დღის კვირეულს ასპინძის მუნიციპალიტეტი შეუერთდა.
    დასუფთავების აქციაში მონაწილეობდნენ ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს, მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ების თანამშრომლები, ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლები, დეპუტატები და სოფლის სკოლის მოსწავლეები.
    აქციის მონაწილეებმა დაასუფთავეს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური მაგისტრალი. ასევე წუნდის ტბისა და ვარძიამდე მისასვლელი გზა. დაახლოებით 10 ჰა ტერიტორია, აქციაში მონაწილეობდა სულ 250 ადამიანი, შეგროვდა და გატანილ იქნა შპს ,,კეთილმოწყობის’’ სამსახურის მიერ 28 კუბური მეტრი ნარჩენი