• 1991

    ინფორმაცია ორგანიზაციის შესახებ

  • 1991

    ინფორმაცია ორგანიზაციის შესახებ

    საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები – საქართველო არის არასამთავრობო, არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელიც მდგრადი განვითარების პრინციპებიდან გამომდინარე მიზნად ისახავს სოციალურად მდგრადი საზოგადოების შექმნას, ჰუმანიტარული და ეთნოკულტურული მემკვიდრეობის დაცვას, ბრძოლას ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის, ეკოლოგიური ცოდნის პროპაგანდას და ცნობიერების ამაღლებას საზოგადოების ფართო მასებში. 

    ორგანიზაცია დაარსდა 1989 წელს. ორგანიზაციამ გაირა რეგისტრაციები 1990 1995 და 1998 წლებში. ბოლო რეგისტრაცია გაიარა დიდუბის რაიონის სასამართლოში 25.12.98წ. რეგისტრაციის ნომერი: 2/9-61.