• სამოქალაქო საზოგადოების ხედვა ამბიციურ ეროვნულ დონეზე განსაზღვრულ წვლილზე (NDC)

  სამოქალაქო საზოგადოების ხედვა ამბიციურ ეროვნულ დონეზე განსაზღვრულ წვლილზე (NDC)

  2019.12.10

  სამოქალაქო საზოგადოების ხედვა ამბიციურ ეროვნულ დონეზე განსაზღვრულ წვლილზე (NDC)

  ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული სავარაუდო წვლილი (INDC) დოკუმენტისა და ამ დოკუმენტით აღებული ვალდებულებების  ანალიზი

   

  წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული სავარაუდო წვლილი (INDC) დოკუმენტის, სახელმწიფოს მიერ ამ დოკუმენტით აღებული ვალდებულებების ანალიზს და სამოქალაქო საზოგადოების ხედვას ამბიციურ ეროვნულ დონეზე განსაზღვრულ წვლილზე (NDC).