• განცხადება მდ. რიონზე დაგეგმილი ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობასთან დაკავშირებით

  განცხადება მდ. რიონზე დაგეგმილი ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობასთან დაკავშირებით

  2020.11.22

  საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის/

  დედამიწის მეგობრების -საქართველოს

  განცხადება

  მდ. რიონზე დაგეგმილი ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობასთან დაკავშირებით

  ჩვენსაქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო - კატეგორიულად ვეწინააღმდეგებითრაჭა-ლეჩხუმი/ქვემო სვანეთის რეგიონში - როგორც მაღალმთიანმეწყერსაშიშ და საქართველოს  ყველაზე სეისმოაქტიურ ზონაშიდიდი მასშტაბის ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობას (ქვემო ნამოხვანი ჰესიზემო ნამოხვანი ჰესიონის ჰესების კასკადისადმელი ჰესიღები ჰესიმდსაკაურაზე დაგეგმილი კასკადი და სხვა).

   რაც ჩვენმა ორგანიზაციამ არაერთხელ განაცხადა და მიმართა გადაწყვეტილებების მიმღებ ინსტიტუციებს თუ პირებსსამწუხაროდ უშედეგოდ!

   ჩვენთვის გასაგებია მთავრობის მისწრაფება და მცდელობაენერგორესურსების ათვისების მიზნით უზრუნველყოს ქვეყნის ენერგეტიკული დამოუკიდებლობამაგრამ ასეთ დროს ქვეყნის ენერგოდამოუკიდებლობის ვექტორი მიმართული უნდა იყოს ჰიდროენერგეტიკული პროექტების გონივრულ დაგეგმვასა და მოსალოდნელი რისკების ჯეროვან შეფასებაზერაც სამწუხაროდ აბსოლუტურად უგულებელყოფილიაერთის მხრივ არასრულყოფილი და არათანმიმდევრული ეროვნული კანონმდებლობა და მეორეს მხრივ ინვესტორების მხრიდან წარმოდგენილი საპროექტო დოკუმენტაციის არასრულყოფილება და გაწერილი პირობების არასათანადო შესრულება გვაძლევს ისეთ ბანალურ ეფექტსრომელიც მძიმე და გამოუსწორებელი შედეგებით მთავრდება (კერძოდდარიალჰესილარსიჰესიშუახევჰესიმესტიაჭალა1, და სხვა).

  საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები  მოვითხოვთ:

  ·       ხელახლა მოხდეს, უკვე გაცემული ნებართვების (ნამოხვან ჰესი, ონის კასკადი, მტკვარი1, ლებარდე ჰესი და სხვ.) საპროექტო დოკუმენტაციის და გაცემული ნებართვების დეტალური გადახედვა/რევიზია;

  ·       კლიმატის  გლობალი ცვლილებებით გამოწვეული პროცესებიდან  გამომდინარე ახალი  გეოფიზიკური, ჰიდროლოგიური, სეისმოლოგიური  , გეოლოგიური კვლევების  განხორციელება  და   ჰიდროტექნიკური  ნაგებობების  ფიზიკურ-მათემატიკური  მოდელირება რისკების დადგენის  მიზნით (  რაც  არ ახლავს დღევანდელ განსახორციელებელ პროექტებს)

  ·       ჩატარდეს სრულყოფილი საჯარო განხილვები ადგილობრივი მოსახლეობის და ყველა დაინტერესებული პირების მონაწილეობით, რაც აქამდე დემონსტრაციულად იყო უგულებელყოფილი;

  ·       მდინარე რიონის  ხეობაში  აუზური მართვის სისტემების დანერგვამდე  არ დაუშვას ახალი  საფთხის  შემცველი ჰიდროტექნიკური ნაგებობის  მშენებლობა

    

  საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/

  დედამიწის მეგობრები- საქართველო

  თბილისი,   22 ნოემბერი 2020წ