• საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა პოზიცია

  საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა პოზიცია

  2020.12.28

  საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა  პოზიცია

  საქართველოს კლიმატის ცვლილების 2030 წლის სტრატეგიისა (CSAP) და  კლიმატის ცვლილების 2021-2023 წლების სამოქმედო გეგმის (CAP)  საჯაროდ გამოქვეყნებულ   ვერსიასთან დაკავშირებით

  საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველოს ორგანიზებითა და კლიმატის ცვლილების საზოგადოებრივი ქსელის წევრების მონაწილეობით 2020 წლის 23 დეკემბერს გამართულმა კონფერენციამ განიხილა საქართველოს „კლიმატის ცვლილების 2030 წლის სტრატეგია (CSAP) და კლიმატის ცვლილების 2021-2023 წლების სამოქმედო გეგმა (CAP) და მიიჩნია, რომ:

  კლიმატის ცვლილების გამოწვევებზე რეაგირების კუთხით საქართველომ მიაღწია თვისობრივად ახალ სიმაღლეებს;

  კლიმატის ცვლილების გამოწვევების მიმართ მიდგომებმა მიიღო სისტემური ხასიათი, ქმედებები გახდა მიზანდასახული და თანმიმდევრული;