• საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა, დედამიწის მეგობრები აცხადებს სტატიების მიღებას სტუდენტებისაგან ეკოლოგიურ გარემოს დაცვით საკითხებთან დაკავშირებით

    საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა, დედამიწის მეგობრები აცხადებს სტატიების მიღებას სტუდენტებისაგან ეკოლოგიურ გარემოს დაცვით საკითხებთან დაკავშირებით

    2017.02.10
    სტატიების გადმოგზავნა შეუძლია ნებისმიერი უნივერსიტეტის, ნებისმიერი ფაკულტეტის ნებისმიერი საფეხურის სტუდენტს. სტატიის თემატიკა უნდა ეხებოდეს ეკოლოგიასა და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებს. შექმენით და განავრცეთ თემა თქვენი სურვილისამებრ, წერის სტილის არჩევანშიც სტატიის ავტორებს ვთავაზობთ სრულ თავისუფლებას. სტატიის ავტორმა უნდა გამოაგზავნოს: სრული სტატია ქართულ ენაზე. გამოყენებული სიტყვების მაქსიმალური რაოდენობა 3000, მინიმალური კი – 1500. სტატიას ბოლოში უნდა ერთვოდეს გამოყენებული ლიტერატურის ჩამონათვალი. სტატიის თავფურცელზე უნდა იყოს მითითებული: სტატიის სრული სათაური, ასევე სტატიის ავტორის სახელი, გვარი, დაწერის თარირი, უნივერსიტეტი, ფაკულტეტი, სპეციალობა, სწავლების საფეხური, საკონტაქტო ინფორმაცია(ტელეფონი, ელ.ფოსტა). სტატიის გაფორმების სავალდებულო წესები: ქართული ტექსტისთვის ფონტი Sylfaen, ზომა 12 , სტრიქონებს შორის დაშორება 1,5. სავალდებულოა,რომ მასალების გამოგზავნისას ელექტრონული ფოსტის სათაურის ველში (Subject Line) ავტორმა მიუთითოს: Write Green ყველა მასალა ავტორმა უნდა გამოაგზავნოს შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: writegreen@greens.ge მასალების გამოგზავნის ბოლო ვადა: 2017 წლის 20 თებერვალი,18:00 სთ. რეცენზირებული სტატიები გამოვლინდება 25 თებერვალს და განთავსდება საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე Greens.ge –ზე. გამოსაქვეყნებელი სტატიები შერჩეულ იქნება საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის ექსპერტების მიერ, დაგვიანებული ან არათემატური სტატიები არ განიხილება. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგვმართეთ ელექტრონულ მისამართზე.(writegreen@greens.ge)