• მარინა  ჟორდანია

    მარინა ჟორდანია

    აღმასრულებელი საბჭოს (გამგეობის) წევრი

    2020.07.08
    მდგრადი განვითარებისა და გარემოსდაცვითი პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები,ბიომრავალფეროვნება და ბიოუსაფთხოება,ტყის რესურსები და ტყის დაცვა,განათლება მდგრადი განვითარებისთვის არ მოუწოდებია