• რუსუდან  სიმონიძე

    რუსუდან სიმონიძე

    აღმასრულებელი საბჭოს (გამგეობის) წევრი

    2021.04.21
    მდგრადი განვითარებისა და გარემოსდაცვითი პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები,კლიმატის ცვლილებები,ენერგეტიკა და ენერგოეფექტურობა,განათლება მდგრადი განვითარებისთვის. არ მოუწოდებია