• მარინე ზუხბაია

    მარინე ზუხბაია

    საკოორდინაციო საბჭოს (დარბაზის) სპიკერი

    2023.10.03
    მარინე შოთას ასული ზუხბაია - -საკოორდინაციო საბჭოს(დარბაზის) სპიკერი სწავლული აგრონომი სამუშაო გამოცდილება 1983-1985 წლებში მუშაობდა სოხუმის რაიონის ეშერის ციტრუსების მეურნეობაში აგრონომად. 1985-1993 წლებში აფხაზეთის გარემოს დაცვის სამინისტროში მთავარ აგრონომად,1994 წლიდან აფხაზეთის გარემოს დაცვის სამსახურში უფროსად