• ირაკლი კოჩუა

    ირაკლი კოჩუა

    საკოორდინაციო საბჭოს (დარბაზის) წევრი

    2023.10.03
    ირაკლი ქოჩუა-საკოორდინაციო საბჭოს (დარბაზის) წევრი ინჟინერ-ენერგეტიკოსი 1995-2005 წ.წ. საქართველოს გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის რეგინალური სამმართველოს უფროსი 2009-2012 წ.წ. საქვოლმოქმედო ცენტრი ,,აფხაზეთი“. 2013-1014წ.წ. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა,განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო(აჭარისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის ტერიტორიული ორგანოს უფროსი)2014-2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო(,ფრაქციის თავმჯდომარე) 2018 წლიდან საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები---პროექტის რეგიონალური კოორდინატორი