• ელენე ბერძენიშვილი

    ელენე ბერძენიშვილი

    საკოორდინაციო საბჭოს (დარბაზის) წევრი

    2021.04.21
    ელენე ბერძენიშვილი-საკოორდინაციო საბჭოს (დარბაზის) წევრი საერთაშორისო ურთიერთობა 2010 წლიდან საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები