• კობა ჭითანავა

    კობა ჭითანავა

    საკოორდინაციო საბჭოს (დარბაზის) წევრი

    2023.10.03
    კობა ჭითანავა-საკოორდინაციო საბჭოს (დარბაზის) წევრი დიპლომატია და საერთაშორისო ურთიერთობების ისტორია. მსოფლიო ისტორია საქართველოს ისტორია 2004-2007 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.თვიტმმართველობის თავმჯდომარე 2008- 2014 კერძო ბიზნესი 2014-2018 არასამთავრობო ორგანიზაცია კავკასიის ხალხთა თანამეგობრობა-ექსპერტი 2019 წლიდან საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები