• მოთხოვნა ინტერესის გამოხატვაზე

    2019.01.30
    საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები საქართველო (GMG /FoE-Georgia) სურს მიიღოს აუდიტორული ფირმის მომსახურება, აუდიტის ჩატარების მიზნით პროექტი „დავასუფთაოთ საქართველო ‘(ფაზა III) (N: 55010001-GMG / FoE- G) 2018 წლის 1 ივლისიდან – 2019 წლის 31 იანვრამდე. პერიოდისთვის, როგორც გათვალისწინებულია შეთანხმებით საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები საქართველო (GMG / FoE-G) და საქართველოს ბუნების მკვლევართა კავშირი “ორქისი ” (GSNE “Orchis”) შორის და გამოხატოს აუდიტორული დასკვნა ISA 800/805 შესაბამისად. აუდიტი უნდა განხორციელდეს გარე, დამოუკიდებელი და კვალიფიციური აუდიტორის მიერ. აუდიტი ხორციელდება აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად გაცემული აუდიტისა და მარწმუნებელი საქმიანობის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (IAASB) მიერ. იხილეთ ტექნიკური პირობა უფრო დეტალურად. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები საქართველო (GMG/FoE-G ) წარუდგენს აუდიტორის ანგარიშგებას საქართველოს ბუნების მკვლევართა კავშირი “ორქის ” პირველ ეტაპს 2019 წლის 1 მარტამდე. მენეჯმენტის რეაგირების, მათ შორის, სამოქმედო გეგმა უნდა იქნას წარმოებული განმახორციელებელი სააგენტოს მიერ და წარდგენილი საქართველოს ბუნების მკვლევართა კავშირი “ორქისი “-სთვის. წინადადებამ უნდა წარმოადგინოს, ხარჯების (თანხის) დეტალური განაწილება, მომსახურების ვადები და სხვა შესაბამისი პირობები. გთხოვთ მიუთითოთ ფასები ლარში. წინადადება უნდა იყოს ინგლისურ ენაზე. დაინტერესებულმა პირებმა წარმოადგინეთ წინადადებები 2019 წლის 30 იანვრამდე, 10:00 დან – 18:00 საათამდე, ადგილობრივი დროით. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები საქართველო

    მობ; (995 99) 260 695;

    ელ – ფოსტა : nukri_ina@yahoo.com

    ნიკოლოზ ინაშვილი ოფისმენეჯერი