• რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთის რეგიონში ოფისის რენტა

    2018.08.30
    „არასამთავრობო/სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერებით მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ადგილობრივ და ეროვნულ დონეებზე“ პროექტის ნომერი: ENI/2017/393903 გვესაჭიროება რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთის რეგიონში ოფისის ქირა, განვიხილავთ თქვენს მიერ მოწოდებულ ნებისმიერ წინადადებას. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები საქართველო

    მობ; (995 99) 260 695;

    ელ – ფოსტა : nukri_ina@yahoo.com

    ნიკოლოზ ინაშვილი ოფისმენეჯერი