• მოთხოვნა ინტერესის გამოსახატად ბრენდირებულ მაისურების დამზადებაზე

    2020.09.01
    პროექტის სახელწოდება: „დავიცვათ საქართველოს სისუფთავე“ პროექტის ნომერი: Sida Contribution No. 13312 საგანი: მაისურის დამზადება პროექტის „დავიცვათ საქართველოს სისუფთავის“ ა(ა)იპ საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის/დედამიწის მეგობრების საქართველოს კომპონენტზე ინფორმაცია პროექტს „დავიცვათ საქართველოს სისუფთავის“ ა(ა)იპ საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის/დედამიწის მეგობრების საქართველოს კომპონენტის განხორციელებაზე ესაჭიროება 250 ცალის ბრენდირებულ მაისურების დამზადება. ღირებულება განგვისაზღვრეთ დამატებითი ღირებულების გარეშე (ნულოვანით). განაცხადის წარდგენა 2020 წლის 10 სექტემბერი

    (995 99) 260 695;

    nukri_ina@yahoo.com

    ნიკოლოზ ინაშვილი ოფისმენეჯერი