• კონკურსი სტამბის მომსახურეობაზე

    2020.12.23
    ააიპ „საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო“, პროექტის: ““არასამთავრობო/სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერებით მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ადგილობრივ და ეროვნულ დონეებზე” ფარგლებში საჭიროებს სტამბის მომსახურეობას: 1000 ცალი ა/4 ფორმატის ჟურნალის ბეჭვდა (ყდა 170 გრამიან ქაღალდზე და პუბლიკაცია 80 გრამიან ქაღალდზე); ღირებულება განგვისაზღვრეთ დამატებითი ღირებულების გარეშე (ნულოვანით). დაინტერესებულმა პირებმა წარმოადგინეთ წინადადებები 15.01.2020-ის 10:00 დან– 18:00 საათამდე. ადგილობრივი დროით საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები საქართველო

    (995 99) 260 695;

    nukri_ina@yahoo.com

    ნიკოლოზ ინაშვილი ოფისმენეჯერი