• ინტერესთა გამოხატვა საინფორმაციაო საგენტოზე, საინფორმაციო კამპანიასთან მიმართებაში

    2018.08.06
    პროექტის სახელწოდება: „არასამთავრობო/სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერებით მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ადგილობრივ და ეროვნულ დონეებზე“ პროექტის ნომერი: ENI/2017/393903 საგანი: საინფორმაციო სააგენტო სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობების გაძლიერება მნიშვნელოვან როლს თამაშობს საზოგადოების ინკლუზიურ და მდგრად განვითარებაში. პროექტი მიზნად ისახავს გააძლიეროს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები საქართველოს 4 მხარეში (მცხეთა–მთიანეთი; იმერეთი; რაჭა–ლეჩხუმი და სამცხე–ჯავახეთი), გაზარდოს საზოგადოების ცნობიერება გარემოზე ზემოქმედების შეფასების და სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების პროცედურებთან დაკავშირებით და გააუმჯობესოს მათი ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. პროექტს ახორციელებენ საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები – საქართველო; სითი ინსტიტუტი საქართველო; სამეცნიერო–ინტელექტუალური კლუბი „თაობათა დიალოგი“ და საზოგადოებრივი დამცველი. სამუშაოს მასშტაბი, საინფორმაციო სააგენტო აღნიშნული პროექტის ფარგლებში არსებული საინფორმაციო მასალების მაქსიმალურ გაშუქებას ქვეყნის დონეზე, რეგიონებში ჟურნალისტებთან და რეგიონალურ საინფორმაციო ჯგუფებთან თანამშრომლობა და ასევე სხვადასხვა მედეა ჯგუფების ჩართულობის ხელშეწყობას პროექტის პროცესში. გთხოვთ წარმოადგინოთ წინადადებები 30 აგვისტომდე 2018 წლის

    (995 99) 260 695;

    Nikoloz Inashvili Office Manager

    email: nukri_ina@yahoo.com