• მოთხოვნა ინტერესის გამოსახატად პოლიეთილენის ტომრების მოწოდებაზე

    2021.08.25
    პროექტის სახელწოდება: „დავიცვათ საქართველოს სისუფთავე“ პროექტის ნომერი: Sida Contribution No. 13312 საგანი: პოლიეთილენის ტომრების მოწოდებაზე პროექტის „დავიცვათ საქართველოს სისუფთავის“ ა(ა)იპ საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის/დედამიწის მეგობრების საქართველოს კომპონენტზე ინფორმაცია პროექტს „დავიცვათ საქართველოს სისუფთავის“ ა(ა)იპ საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის/დედამიწის მეგობრების საქართველოს კომპონენტის განხორციელებაზე ესაჭიროება პოლიეთილენის ტომრების შესყიდვა. (სასურველია ბიოდეგრადეირაბადის) განვიხილავთ თქვენს მიერ მოწოდებულ ნებისმიერ წინადადებას. განაცხადის წარდგენა 2021 წლის 3 სექტემბერი ა(ა)იპ „საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები საქართველო“

    (995 99) 260 695

    nukri_ina@yahoo.com

    ნიკოლოზ ინაშვილი ოფისმენეჯერი