• სტამბის მომსახურეობა

    2022.12.12
    ააიპ „საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო“, პროექტის: “სამოქალაქო საზოგადოების წვლილი კლიმატის მიმდინარე ეროვნულ განხილვებში” ფარგლებში საჭიროებს სტამბის მომსახურეობას: 500 ცალი ა/4 ფორმატის ჟურნალის 20 გვერდიანის დაკაბადონება და ბეჭვდა (ყდა 170 გრამიან ქაღალდზე და პუბლიკაცია 80 გრამიან ქაღალდზე) და 2 ტრიპლეთის (500 ცალი თვითო); ღირებულება განგვისაზღვრეთ დამატებითი ღირებულების ჩათვლით. დაინტერესებულმა პირებმა წარმოადგინეთ წინადადებები 26.12.2022 დან– 18:00 საათამდე. ადგილობრივი დროით საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები საქართველო

    (995 99) 260 695

    nukri_ina@yahoo.com

    ნიკოლოზ ინაშვილი ოფისმენეჯერი