• მოთხოვნა ინტერესის გამოსახატად სამუშაო ხელთათმანი მოწოდებაზე

    2023.03.01
    პროექტის სახელწოდება: „დავიცვათ საქართველოს სისუფთავე“ პროექტის ნომერი: Sida Contribution No. 13312 საგანი: სამუშაო ხელთათმანი მოწოდებაზე პროექტის „დავიცვათ საქართველოს სისუფთავის“ ა(ა)იპ საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის/დედამიწის მეგობრების საქართველოს კომპონენტზე ინფორმაცია პროექტს „დავიცვათ საქართველოს სისუფთავის“ ა(ა)იპ საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის/დედამიწის მეგობრების საქართველოს კომპონენტის განხორციელებაზე ესაჭიროება სამუშაო ხელთათმანი შესყიდვა. განვიხილავთ თქვენს მიერ მოწოდებულ ნებისმიერ წინადადებას. განაცხადის წარდგენა 2023 წლის 12 მარტი ა(ა)იპ „საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები საქართველო“

    (995 99) 260 695

    nukri_ina@yahoo.com; info@greens.ge

    ნიკოლოზ ინაშვილი ოფისმენეჯერი