• აზიის რეგიონალური კონფერენცია

  აზიის რეგიონალური კონფერენცია

  2020.02.19

  2020 წლის 15-19 თებერვალს, ინდონეზიაში, . ბოგორში გლობაური სატყეო კოალიციის ორგანიზებით  ჩატარდა აზიის რეგიონალური კონფერენცია, რომელშიც მონაწილეობდა გლობალური სატყეო კოალიციის  20-ზე მეტი წევრი ქვეყანა და 50-მდე წარმოადგენელი.

  კონფერენციის ადგილობრივი ორგანიზატორი იყო დედამიწის მეგობრები-ინდოენეზია (WALHI - FoE Indonesia). 

   

  კონფერენციის მუშაობაში, კოალიციის წევრი ორგანიზაციის სტატუსით, მონაწილეობდა საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის/დედამიწის მეგობრები საქართველოს  ორგანიზაციის დარბაზის წევრი ბატონი  ავთანდილ გელაძე

   

  კონფერენცის მუშაობა მიმდინარეობდა 4 ძირითადი მიმართულებით:

  Ø  გენდერული გამოწვევები და კოალიციის წევრი ორგანიზაციების სამომავლო ამოცანები;

  Ø  მეცხოველეობის დარგის გავლენა კლიმატის ცვლილებაზე და ამ დარგის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობის მიზნით კოალიციის წევრი ორგანიზაციების ამოცანები;

  Ø  აბრეშუმის გზის შემდგომი და დაჩქარებული განვითარების შესახებ ჩინეთის რესპუბლიკის ინიციატივის (BRI) შესაძლო გავლენა აზიის რეგიონზე და საზოგადოებრივი როლი ნეგატიური შედეგების მინიმიზაციის მისაღწევად

  Ø  კლიმატის ცვლილების შერბილების უმნიშვნელოვანესი კოპონენეტის - ტყეების მდგრადი მართვის საქმეში კოალიციის წევრი ორგანიზაციების მიზნები და ამოცანები, აგრეთვე ურთიერთთანამშრომლობის პერსპექტივები.

  ყველა ძირითად მიმართულებასთან დაკავშირებით შემუშავებული იქნა საერთო პლატფორმა და დაიგეგმა ურთიერთთანამშრომლობის პერსპექტივები