• დუშეთის მუნიციპალიტეტში სამოქალაქო-საზოგადოებრივი ორგანიზაცია დაფუძნდა

  დუშეთის მუნიციპალიტეტში სამოქალაქო-საზოგადოებრივი ორგანიზაცია დაფუძნდა

  2019.02.19

  დუშეთის მუნიციპლიტეტში, საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრებისაქართველოს მიერ პროექტის „არასამთავრობო/სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერებით მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ადგილობრივ და ეროვნულ დონეებზე“ ფარგლებშიდაფუძნდა, რომლის მიზანია ადილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების გააქტიურება და მათი ჩართვა გარემოსდაცვითი გატაწყვეტილებების მიღების პროცესში.

  სამოქალაქოსაზოგადოებრივი ორგანიზაციის დაფუძნების შედეგად მოსახლეობას შესაძლებლობა მიეცემა: ტიურად ჩაერთო საკუთარ რეგიონში გარემოსდაცვით თემებთან დაკავშირებული საკითხების განხილვის პროცესში და იმოქმედონ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ პირებზე გარემოს სასარგებლოდაქტიურად ჩაერთონ სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასებისა და გარემოზე ზემოქმედების შეფასებასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვის პროცესებში.

   პროექტის მიზანია ევროკავშირის დირექტივებთან დაკავშირებით და ადგილობრივი კანონმდებლობის ჰარმოზინაციის მხარდაჭერასოციალური ჯგუფების მობილიზაციაპროექტის სამიზნე რეგიონებიმცხეთამთიანეთისამცხეჯავახეთიიმერეთი და რაჭალეჩხუმი.

   რეგიონში საზოგადოებრივი ცენტრის გახნის ღონისძიებაში ორგანიაზატორებთან ერთად მონაწილეობა მიიღეს სახელმწიფო რწმუნებულმა გუბერნატორმა დუშეთისთიანეთისმცხეთის და ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტებში  შალვა კერესელიძე, ევროკავშირის წარმომადგენელმა- პროექტის მენეჯერმა ირაკლი ხმალაძედუშეთის მუნიციპალიტეტის მერმა ზურაბ სეხნიაშვილმადუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ინაშვილმა. ადგილობრივი არასამავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა.

   პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის ფინანსურიმხარდაჭერით და მას ახორციელებენ  საქართველოსმწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრებისაქართველოსითი ინსტიტუტი საქართველოსამეცნიეროინტელექტუალური კლუბი „თაობათადიალოგი“ და საზოგადოებრივი დამცველი.