• სამუშაო  შეხვედრა ჩატარებული  პროექტის „საბჭოთა პერიოდში აშენებული ჰიდროელექტრო სადგურების შეფასება და რეაბილიტაციისთვის საჭირო ღონისძიებების განსაზღვრა“  ფარგლებში

    სამუშაო შეხვედრა ჩატარებული პროექტის „საბჭოთა პერიოდში აშენებული ჰიდროელექტრო სადგურების შეფასება და რეაბილიტაციისთვის საჭირო ღონისძიებების განსაზღვრა“ ფარგლებში

    2019.07.29

    შეხვედრა პროექტისსაბჭოთა პერიოდში აშენებული ჰიდროელექტრო სადგურების შეფასება და რეაბილიტაციისთვის საჭირო ღონისძიებების განსაზღვრაფარგლებში სამიზნე ჯგუფებთან. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველოსორგანიზებითა და ფრიდრიხ ებერტის ფონდის პარტნიორობით, პროექტის - „საბჭოთა პერიოდში აშენებული ჰიდროელექტროსადგურების შეფასება და რეაბილიტაციისთვის საჭირო ღონისძიებების განსაზღვრაფარგლებში შედგა შეხვედრა პროექტის სამიზნე ჯგუფების წარმომადგენლებთან. შეხვერდაზე განხილული იყო, საქართველოს ჰიდროელექტრო სადგურების არსებული მდგომარეობა. საუბარი იყო პროექტის ფარგლებში შერჩეულ ჰესებზე, მეთოდოლოგიაზე, საჭირო რესურსზე და .. კონკრეტულად თუ რა მეთოდოლოგიით ჩატარდება დაგეგმილი სამუშაოები, რა დაიგეგმა კონკრეტული ღონისძიებები თუ რა მეთოდოლოგიით მოხდება კონკრეტული ჰესების რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია. პროექტი ხორციელდება საქართველოში ფრიდრიხ ებერტის ფონდის წარმომადგენლობასთან თანამშრომლობით.