• ტრენინგი „საქართველოს ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილის - (NDC)“ საკითხთან დაკავშირებით

  ტრენინგი „საქართველოს ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილის - (NDC)“ საკითხთან დაკავშირებით

  2019.06.27

  27 ივნისსსასტუმრო „ვერეპალასში“  საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები საქართველოს ორგანიზებითპროექტის "სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება კლიმატის ეროვნული პოლიტიკის განხორციელებაში“ ფარგლებშიდაიწყო ორდღიანი (27-28ივნისიტრენინგი „საქართველოს ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილის - (NDC)“ საკითხთან დაკავშირებით.


  ტრეინინგში მონაწილეობენ პროექტის ფარგლებში შექმნილი ქსელის წევრებისამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოდანასევე მოწვეული ექსპერტები.

  ტრეინინგის მიზანია სამოქალაქო საზოგადოების ერთობლივი წინანდადების ჩამოყალიბებასაქართველოში NDC-ის დანერგვისა და რეალისტური სამოქმედო გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებითპროექტის ფარგლებში შექმნილი ქსელის წევრებს შესაძლებლობა აქვთ მიიღონ ინფორმაცია კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა საკითხებზემათ შორის, „საქართველოს ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილის - (NDC) შესახებრომელსაც ამზადე საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.


  პროექტის ფარგლებში პირველი ტრენინგი ჩატარდა 11 ივნისსგანხილული იყო შემდეგი საკითხებისაქართველოს ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილის -(NDC)- მიზნებიამოცანები და სამოქმედო გეგმასათბურის აირების ემისიები მრეწველობის და ნარჩენების სექტორიდანდაბალემისიანი განვითარების გზა და სტრატეგიული ხედვა 2030 წლისთვის.
  27 ივნისს ტრენინგზე განხილული იყო შემდეგი საკითხებისათბური აირების ემისიები ტყის სექტორიდან ტყის სექტორის დაბალემისიანი განვითარების გზა და განვითარების სტრატეგია 2030 წლისთვისსათბურის აირების ემისიები სოფლის მეურნეობის სექტორიდანდაბალემისიანი განვითარების გზა და განვითარების სტრატეგია 2030 წლისთვის;
  28 ივნისს წარმოდგენილი იქნება შემდეგი საკითხები სათბურის აირების ემისიები ენერგეტიკის და ტრანსპორტის სექტორიდანსათბურის აირების ემისიები შენობების სექტორიდან.
  ტრენინგის მონაწილეებს საშუალება აქვთ ჯგუფებში მუშაობისსაკუთარი პოზიციების დასაფიქსირებლად.
  პროექტს ახორციელებს საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები - საქართველოგერმანიის დედამიწის მეგობრებთან თანამშრომლობის ფარგლებში (BUND) დამხარდაჭერილია გერმანიის ფედერალური რესპუბლიკის გარემოს დაცვისბუნების კონსერვაციისა და ატომური ენერგეტიკის ფედერალური სამინისტროს მიერ.