• შეხვედრა ახალციხის მუნიციპალიტეტში

    შეხვედრა ახალციხის მუნიციპალიტეტში

    2019.04.01

    1 აპრილს, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიაში ჩატარდა სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა. შპს „აისის“ მდ. ფარავანსა და მისი შენაკად, მდ. კორხზე 9.5 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „ახალქალაქი ჰესის“, ქვესადგურის და ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტთან დაკავშირებით.

    განხილვას  ესწრებოდნენ „საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები – საქართველო“-ს წარმომადგენლები გიორგი დარსაველიძე,  გია ჟორჟოლიანი და დავით ცუცქირიძე, ასევე ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს, ასევე, ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების, წარმომადგენლები. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენელი