• „დავასუფთაოთ მსოფლიო“  2020 18-19-20 სექტემბერი

  „დავასუფთაოთ მსოფლიო“ 2020 18-19-20 სექტემბერი

  2020.09.10

  1.  „დავასუფთაოთ  მსოფლიო“   კამპანიის  მომზადება და  მსვლელობა

   

  1 ეტაპი

  მობილიზაცია

  1.      მოზადდა და დაიგზავნა წერილები და შეტყობინებები  ყველა მუნიციპალიტეტში (63)  აქციებთან  დაკავშირებით.  მათ  ეთხოვათ  რომ  დაზუსტებული ყოფილიყო ტერიტორიები და საკონტაკტო პირები .კოვიდის  პირობებში  აგრეთვე ეთხოვათ  რომ  ერთ დასასუფთავებელ  ტერიტორიაზე  არ  ყოფილიყო  მობილიზებული  10  კაცზე მეტი

  2.      მომზდდა და დაიგზავნა წერილები  70  პოლიტიკურ სუბიექტთან,ეთხოვათ მიიღონ მონაწილეობა აქციებში

  3.      მომზადდა და იგზავნება წერილები არასამთავრობო  ორგანიზაციებთან და საინიციატივო  ჯგუფებთან  აგრეთვე  თხოვნით  ჩაერთონ  კამპანიაში  და ეთხოვათ  მონაწილეობის  მიღება

  4.      ჩატარდა შეხვედრა თბილსერვისის ხელმძღვანელობასთან  აქციებთან  დაკავსირებით

  5.      ჩატარდა შეხვედრა მცხეთის  გუბერნიასთან  და დაიგეგმა ღონისძიებები

  6.      შდგა საუბარი კახეთის გუბერნიასთან  და დაიგეგმა ღონისძიებები

  7.      ჩატარდა ონლაინ შეხვედრა  ორგანიზაციის  კოორდინატორების

  8.      გავცელდა ინფორმაცია აქციების  შესახებ როგორც მედიაში  ასევე საზოგადოებრივ ქსელებში

   

  2 ეტაპი 

  ღონისძიებების ჩატარების აქცია

  1.      ხთება  მიღება ინფორმაციების სად , როდის    ჩატარდება აქციები ,შემოსულია ინფორმაცია   35  მუნიციპალიტეტისგან, ინფორმაციის  მიღება გრძელდება

  2.      ხთება შესყიდვა ინვეტარის და 16.09.2020 მოხთება მიწოდება ორგანიზაციის  კოორდინატორებთან

  3.      მზადდება  აქტივობის(აქციების) ბადე  (ცხრილი) ხთება კონტაქტი  ყველა ადგილობრივ (მუნიციპალიტეტის მიერ გამოყოფილი)კოორდინატორთან

  4.      მაზადდება მოკლე  ჩანაწერები   კოორდიმატორების, აქტივისტების, და პოლიტიკოსების აგრეთვე საზოგადო მოღვაწეების სოციალურ ქსელებში  განსათავსებლად

  5.      მზდადება ვიდეო -საჯარო  შეხვედრები(ვებინარე)  გარემოსდაცვის  პრობლემებზე  და კერძოდ  ნარჩენების  მართვაზე

  ა) რეციკლირება 16.09.2020-  17:00 საათი (არასამთავრობო ორგანიზაციები და ბიზნესი)

  ბ) საჭარო ლექცია ნარჩენების  მართვის სისტემა სტუდენტებისთვის  და სხვებისთვის ( ა. ფანჩულიძე)  18.09.2020   მოწვეული იქნებიან სტუდენტები სხვადასხვა უნივიერსიტებიდან ( ონლაინ)  13:00  საათი

  გ) ონლაინ შეხვედრა საზოგადოებისთვის  სამინისტროს  წარმომადგენლები( განათლების  ცენტრი და მწვანეთა მოძრაობა - გარემოსდაცვითი  გამოწვევები დღეს საქართველოში 18.09.2020   17:00 საათი  (ინფორმაცია გავცელდება მწვანეთა მოძრაობის ფესბუკით)

  დ) „საზოგადოებრივი  გუშაგი“  ონლაინ შეხვედრა არასამთავრობო  ორგანიზაციებთან  19.09.2020 – 17:00  საათი

   

  3 ეტაპი

  ინფორმაციის  შეგროვება  და ანალიზი

  1.      ინფორმაციი შეგროვება   

  2.      „დავასუფთაოთ  მსოფლიოს“ საიტებზე  გაგზავნა და განთავსება

  3.      აქტიური მონაწილეების მოძიება, აღრიძხვა და  სიგელების  მომზადება

  4.      საზოგადოებრივი  ჩართულობის  შესახებ ანგარიშების  მომზადება

   

  აღსანიშნავი  არის  აგრეთვე  რომ  მზადდება 21-27  კლიმატის  კვირეული

  ამ  პერიოდში  დაგეგმილი სამ  აქტიური  ონლაინ  ჩართვა შერეული ფორმატით

  1.      თემა :  ემისია სათფური  გაზების  -მე4  შეტყობინება  ( განხილული იქნება   სათფური  გაზების  ემისია არალეგალური  ნაგავსაყრელებიდან და ა.შ)მონაწიეები  მე4  შეტხობინების მოსამზადებელი ჯგუფი და  საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები- საქართველოს როექტის„დავიცვათ  საქართველოს სისუფთავე“   სამუშაო ჯგუფი

  2.      თემა:შავი ზღვა და კლიმატის  ცვლილების პრობლემები ( განხილული იქნება პრობლემები შავი  ზღვის   სანაპირო  ზოლში მათ შორის დაბინძურება ნარჩენებით )

  3.      თემა:  წყლის რესურსების  დაცვა  და კლიმატის ცვლილება ( ნარჩენებით  დაბინძურება  წყლის ობიექტების)