• შეხვედრა ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული გეგმის (NECP) საკითხებზე

  შეხვედრა ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული გეგმის (NECP) საკითხებზე

  2021.05.25

   

  ქუთაისში, საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველოს ორგანიზებით პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის გაძლიერება კლიმატის ეროვნულ პოლიტიკაში“ ფარგლებშიგაიმართა შეხვედრა/სწავლება „კლიმატის ცვლილების კოალიციის“ წევრებისათვის (დასავლეთ საქართველოშემდეგ საკითხებზე:

  ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული გეგმა (NECP)

  მერების შეთანხმების ხელმომწერი ქალაქების სამოქმედო გეგმები

  სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილეობა გეგმების შემუშავებისა და შესრულების პროცესში

  შეხვედრაზე გაკეთდა მოხსენებები აღნიშნულ თემებთან დაკავშირებითექსპერტმა ავთანდილ გელაძემ აღნიშნარომ „საქართველოში ჯერ კიდევ ვერ ხდება სათანადოდ საზოგადოების აქტიური ჩართვა კლიმატის ცვლილების პრობლემების მოგვარებაშიმართალია თუ შევადარებთ 5-10 წლის წინანდელ საქართველოს მდგომარეობასაშკარად გაუმჯობესებულიაცნობიერების ამაღლების და საზოგადოების გააქტიურებამაგრამ ეს საკმარისიკლიმატის ცვლილება იმდენად სწრაფად მიმდინარე პროცესიარომ ეს ჩართულობა ვერ იქნება ადეკვატური იმ პროცესებისრაც მსოფლიოში მიმდინარეობს ევროპის ქვეყნები აქტიურად მუშაობენ საკითხის გადაჭრაზემიღებულია სერიოზული გადაწყვეტილებებიჩვენთან ამ კუთხით შედარებით პასიურობენ“. ასევე ისაუბრა საქართველოში კლიმატის ცვლილების პოლიტიკაზეარსებულ მდომარეობაზე და პრობლემებზე. ”ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული გეგმასთან (NECP) დაკავშირებულ საკიხებზერომელიც ჯერ კიდევ შემუშავების პროცესშია.

  შეხვედრას ესწრებოდა საქართველოს ეკონომიკისა და მგდრადი განვითარების სამინისტროს ენერგეტიკული რეფორმებისა და საერთაშორისო ურთიერთობის დეპატრამენტის უფროსის მოადგილერომელმაც დეტალურად ისაუბრა საქართველოს კლიმატისა და ენერგეტიკის ეროვნული გეგმის (NECP) მზადების პროცესზეაღნიშნარომ აღნიშნული დოკუმენტი ამ წლის ბოლოსთვის უნდა დამტკიცდეს და სავარაუდოდ სექტემბრიდან დაიწყება საჯარო განხილვები.

  შეხვედრის დასასრულს მონაწილეებს საშულება მიეცათ მოკლე პრეზენტაციებით (ჯგუფური ჩართულობითდაეფიქსირებინათ საკუთახი ხედვები და მოსაზრებები.

  შეხვედრა ჩატარდა EU4Climate გაეროს განვითარების პროგრამასთან (UNDP) თანამშრომლობითპროექტების "კლიმატთან დაკავშირებული პოლიტიკისა და კანონმდებლობის გაუმჯობესება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებშიდა „სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება კლიმატის ეროვნული პოლიტიკის განხორციელებაშიფარგლებშირომელიც ხორციელდება საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველოს მიერ, „გერმანიის დედამიწის მეგობრებთან“ (BUND) თანამშრომლობით და მხარდაჭერილია გერმანიის ფედერალური რესპუბლიკის გარემოს დაცვისბუნების კონსერვაციისა და ატომური ენერგეტიკის ფედერალური სამინისტროს მიერ.

  შეხვედრა ჩატარდა COVID-19 რეგულაციების დაცვით.