• საზოგადოების გუშაგი 1.10.2021

  საზოგადოების გუშაგი 1.10.2021

  2021.10.01

   

  საზოგადოების გუშაგი

  კლიმატის ცვლილება და ნარჩენების  მართვა

  https://greens.ge/storage/posts/October2021/1111.png